Veiviser for generativ AI:
Hvor moden er din virksomhet?

Bølgen av generativ AI som har slått inn over oss den siste tiden gjør at mange virksomheter har fått øynene opp for store språkmodeller og bruk av AI i egen virksomhet. Men hvor langt man faktisk har kommet på sin AI-reise varierer veldig fra virksomhet til virksomhet.

Når man ser på modenheten rundt AI, kan vi dele virksomheter inn i 4 kategorier – eller modenhetsfaser. 

Hvor befinner din virksomhet seg? Og hva kan være neste steg på AI-reisen? Svaret får du gjennom denne veiviseren ved å svare på 1-3 enkle spørsmål.

Spørsmål 1

Bygger din virksomhet sine egne store språkmodeller (LLM’er)? 

Hva vil det si?
At dere lager egne modeller fremfor å bruker modellene til de store tek-gigantene, som for eksempel Google eller Microsoft. De aller færreste virksomheter gjør dette pr. i dag.