AI-innovatør

Virksomheter som bygger sine egne store språkmodeller (LLM’er) kan kategoriseres som AI-innovatører.

Hva kjennetegner disse virksomhetene?

AI-innovatører har høy kompetanse på AI internt i virksomheten. Disse virksomhetene har høy grad av forståelse for hvordan store språkmodeller fungerer, og det å bygge/selg modeller er ofte i kjernen av deres go-to-market-strategi.

Disse virksomhetene har et betydelig behov når det kommer til GPU/TPU’er.

AI-rådgivning fra Computas

Computas har jobbet med AI siden 1985. Vi kan bistå med kompetanse, både tverrfaglige team og enkelt-konsulenter som kan bistå med å videreutvikle og skalere opp din eksisterende AI-løsning.

Les mer her!

Utforsk Vertex AI fra Google

Vertex AI er en plattform fra Google Cloud hvor de har samlet sine AI-produkter og tilhørende verktøy. Gjennom plattformen kan utviklere bygge, distribuere og håndtere maskinlæringsmodeller (LLM’er), blant annet modeller for generativ AI. Vertex AI gir virksomheten tilgang til rekke AI-modeller (også kalt foundation-modeller) og forvaltede verktøy som gjør at man enkelt kan bygge og ta i bruk applikasjoner. For de som har behov for å bygge egne generative AI-tjenester er det også fullt mulig å gjøre dette basert på de samme modellene. 

Les mer her!