AI-utforsker

Globalization technology concept with 3d rendering robot with global connection

Virksomheter som ikke har maskinlæringsmodeller i produksjon kan kategoriseres som AI-utforskere.

Hva kjennetegner disse virksomhetene?

AI-utforskere har ikke kommet veldig langt i sin AI-reise. Dette er modenhetsnivået de fleste virksomheter befinner seg på akkurat nå. Virksomheter som er AI-utforskere gjør innledende undersøkelser og leker seg kanskje litt med generativ AI – men ofte på individnivå. 
Disse virksomhetene bør gjøre en evaluering av nåværende infrastruktur, dataen man har tilgjengelig, data-kvalitet og om man har kunnskapen internt for å komme i gang med generativ AI. 

Hva er et naturlig neste steg å AI-reisen?

Whitepaper: Lederens guide til generativ AI

De fleste ledere tror at generativ AI kommer til å endre bransjen de opererer i. Likevel føler bare 15 % at de har kunnskapen som skal til for å komme i gang. Dette whitepaperet gir det du trenger å vite for å ta første steg!

Laste ned her!

AI Discovery Workshop

Mulighetsrommet ligger i krysningen mellom teknologi og business. Gjennom vår AI Discovery Workshop har vi hjulpet en rekke virksomheter med å knytte AI-teknologi opp mot deres forretningsbehov.

Les mer her!