Jobbe med noen som kan AI?

Visste du at Computas var det første selskapet i Norge som leverte systemer basert på anvendt kunstig intelligens? I dag er vi over 350 ansatte fordelt på kontorer i fire land. Vi forbedrer og forenkler hverdagen til våre kunder gjennom innovasjon og digitalisering.

Lyst til å jobbe med AI?

Nå er det stor interesse for AI blant våre kunder og etterspørselen etter vår kompetanse øker. Derfor har Computas samlet ansatte med spisskompetanse på AI i en helt ny avdeling. Ambisjonen er å bygge Norges sterkeste fagmiljø på praktisk anvendelse av AI. Nå søker vi etter flere hyggelige smartinger som har lyst til å være med å bygge opp den nye avdelingen og hjelpe våre kunder med å ta ut verdien av AI!

Ønsker din virksomhet å komme videre med AI?

Stadig flere virksomheter tar i bruk nye, avanserte tjenester som benytter kunstig intelligens (KI/AI). Hvordan kan og vil AI påvirke din bransje, dine ansatte og kunder? Computas har ekspertise og erfaring innenfor AI og kan hjelpe din virksomhet med rådgivning, innovasjon og IT-utvikling.


Vil du vite mer?