Automatiser og effektiviser dine arbeidsprosesser

Onsdag 5. mai 2021, 09:00-10:00 (se opptak nedenfor)

Automatisering gjør det mulig å overlate rutinepregede oppgaver til maskiner og og la ansatte bruke tiden på saker som trenger det. Men hva skal til for å få til automatisering og hva bør du tenke på?

Onsdag 5. mai delte Microsoft og UDI, sammen med Computas, sine erfaringer og konkrete tips til hvordan du kan komme i gang med automatisering i din virksomhet. Webinaret ble avrundet med en samtale mellom foredragsholderne, fasilitert av Thomas Bech Pettersen, CTO i Computas. Les mer om foredragsholderne og lyntalene nedenfor.

Lyntaler

Innovasjon med skyteknologi
De teknologiske mulighetene som åpnes ved bruk av i skyteknologi, kombinert med kunstig intelligens og nye, mer samhandlingsorienterte organisasjonsformer, skaper grobunn for mer intelligente og effektive virksomheter.

Lena Lundgreen er direktør for offentlig sektor i Microsoft Norge. Hun har bred ledererfaring og viktig forretningsinnsikt fra flere ulike bransjer. Lena har vært sjef for Avanade Norge og direktør for skytjenester i Avanade i Norden.

 

Automatisering og modernisering – hva bør du tenke på?
Det stilles stadig høyere krav til at ting skal gjøres mer effektivt og at vi bruker menneskelige ressurser smartere. Rutinepregede oppgaver kan ofte automatiseres slik at menneskene i bedriften kan fokusere på de mer kompliserte oppgavene. Men hvor kan du egentlig komme i gang med automatisering? Hvor bør du starte og hvilke muligheter har du ? I denne lyntalen skal Pål belyse disse temaene og gi deg en introduksjon til hva du bør tenke på og hva som må ligge til grunn for å få til automatisering.

Pål Knudsen er løsningsarkitekt og forretningsutvikler i Computas. Han har 15 års erfaring med å hjelpe kunder ta i bruk moderne teknologi og metoder for å løse kundenes forretningsbehov og effektivisere deres arbeidsprosesser.  Han har blant annet vært med å lage UDIs nye løsning for automatisering av statsborgerskap.

 

Automatisering av statsborgerskap og effektivisering av saksbehandling
UDI mottok i 2020 over dobbelt så mange søknader om statsborgerskap enn året før. Hvordan hjelper automatisering UDI med å håndtere saksmengden? Og hvordan jobber de nå for å få enda mer ut av løsningen?

Kristin Sverdrup Efjestad er statsviter som for få år siden jobbet med saksbehandling. De siste fire årene har interessen for teknologi og hvordan teknologien kan effektivisere og modernisere saksbehandlingen engasjert. Først som medlem av Utlendingsdirektoratets robot/RPA-team, og de siste årene som utøvende produkteier av prosjektet «Automatisering av statsborgerskap».