Slik kommer du i gang med automatisering

Tannhjul

De teknologiske mulighetene som åpnes ved bruk av i skyteknologi, kombinert med kunstig intelligens og nye, mer samhandlingsorienterte organisasjonsformer, skaper grobunn for mer intelligente og effektive virksomheter. For automatisering handler det ikke bare om å effektivisere. Det handler også om å bruke menneskelige ressurser smartere. Når rutineoppgaver utføres av maskinene, kan ansatte fokusere på de mer kompliserte oppgavene. Men hva skal til for å få til automatisering og hva bør du tenke på? 

7 steg mot en vellykket automatisering

I Computas utvikler vi effektive og automatiserte løsninger, og har bistått flere små og store virksomheter med automatisering. Vi har gjort oss en del erfaringer om hvilke hindringer man vanligvis møter når automatisering skal tas i bruk. Vi har sju konkrete tips til virksomheter som skal i gang: 

Start i det små – finn et et avgrenset område som det kan bygges videre på

Ha en brukersentrert tilnærming til automatiseringen med læring underveis – sørg for at du løser riktig problem

Gjør tidlig brukertesting og pilotering for å evaluere at du er på rett vei

Vær datadrevet i beslutningene dine og legg tidlig til rette for måling av automatiseringgrad og forretningsverdi

Fokuser på transparens og åpenhet i automatiseringen og skap tillit til automatikken

Jobb tidlig med å undersøke datakvalitet og struktur på det du skal automatisere

Utnytt skyteknologiens muligheter

Praktisk bruk forutsetter riktig bruk

I likhet med de mange mulighetene ved automatisering, følger etiske utfordringer og problemstillinger. Helt fra starten er det avgjørende med transparens. En må ha anledning til å gå inn og verifisere resultatene, alle ledd må kunne etterprøves. Dette er viktig for at automatiseringen ikke skal gå på bekostning av kvalitet og etikk.


Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen