Automatisering og modernisering

Automatisering gjør det mulig å overlate rutinepregede oppgaver til maskiner og og la ansatte bruke tiden på de mer kompliserte oppgavene. Det stilles også stadig høyere krav til at ting skal gjøres mer effektivt og at vi bruker menneskelige ressurser smartere. De teknologiske mulighetene som åpnes ved bruk av skyteknologi og moderne databehandling, kombinert med kunstig intelligens og nye, mer samhandlingsorienterte organisasjonsformer, muliggjør mer intelligente og effektive virksomheter og prosesser. Computas har flere erfarne eksperter innen automatisering og modernisering som kan bistå din virksomhet.

Fordeler med automatisering

  • Bedre flyt, oversikt og samhandling
  • Bedre brukeropplevelse
  • Raskere og mer effektive prosesser, f.eks. saksbehandling
  • Konsistent regelanvendelse, like saker behandles likt
  • Etterprøvbare beslutninger basert på data

Hvorfor skal du velge Computas?

I Computas utvikler vi effektive og automatiserte løsninger for flere store virksomheter, og har gjennom mange år løst slike oppgaver for kunder som Helsedirektoratet og UDI. Løsninger som bidrar til bedre flyt, samt raskere og riktigere beslutninger! Computas har solid kompetanse og erfaring på utvikling av skreddersydde skyløsninger med fokus på datakvalitet, sikkerhet og brukeropplevelse. Vår mål er å utvikle fremtidsrettede, kostnadseffektive og fleksible løsninger som gir verdiskapning for våre kunder.

Person skriver på pc

Kom i gang med Computas Automation Workshop

Computas tilbyr en Automation Discovery Workshop – en halv eller hel dag. Her går vi gjennom virksomhetens mål og behov. Hvilke prosesser har virksomheten i dag der det kan være potensial for effektivisering og automatisering? Hvordan kan menneskene, ansatte og kunder (brukere), få en bedre hverdag og få løst sine oppgaver mer effektivt? Hvilke data en virksomheten i besittelse av som kan gi utgangspunkt for automatisering av disse prosessene og og hvilken arkitekturen befinner dataene seg i? Etter workshopen vil dere motta en rapport med anbefalinger om hvilke skritt virksomheten kan ta for å bli mer automatisert – på både kort og lang sikt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen