Automatisering

Automatisering gjør det mulig å overlate rutinepregede oppgaver til maskiner og og la ansatte bruke tiden på de mer kompliserte oppgavene. Det stilles også stadig høyere krav til at ting skal gjøres mer effektivt og at vi bruker menneskelige ressurser smartere. Computas har flere erfarne eksperter innen automatisering og modernisering som kan bistå din virksomhet.

De teknologiske mulighetene som åpnes ved bruk av skyteknologi og moderne databehandling, kombinert med kunstig intelligens og nye, mer samhandlingsorienterte organisasjonsformer, muliggjør mer intelligente og effektive virksomheter og prosesser.

Person skriver på pc

Kom i gang med Computas Automation Workshop

I Computas Automation Discovery Workshop går vi gjennom virksomhetens mål, behov og potensial for effektivisering og automatisering. Etter workshopen vil dere motta en rapport med anbefalinger om hvilke skritt virksomheten kan ta for å bli mer automatisert – på både kort og lang sikt. Workshopen skreddersys deres behov og kan gjennomføres på en halv eller hel dag.

Fordeler med automatisering

  • Bedre flyt, oversikt og samhandling
  • Bedre brukeropplevelse
  • Raskere og mer effektive prosesser, f.eks. saksbehandling
  • Konsistent regelanvendelse, like saker behandles likt
  • Etterprøvbare beslutninger basert på data

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen