Automatisering

Automatisering gjør det mulig å overlate rutinepregede oppgaver til maskiner og og la ansatte bruke tiden på de mer kompliserte oppgavene. Det stilles også stadig høyere krav til at ting skal gjøres mer effektivt og at vi bruker menneskelige ressurser smartere. De teknologiske mulighetene som åpnes ved bruk av skyteknologi og moderne databehandling, kombinert med kunstig intelligens og nye, mer samhandlingsorienterte organisasjonsformer, muliggjør mer intelligente og effektive virksomheter og prosesser. Computas har flere erfarne eksperter innen automatisering og modernisering som kan bistå din virksomhet.

Fordeler med automatisering

  • Bedre flyt, oversikt og samhandling
  • Bedre brukeropplevelse
  • Raskere og mer effektive prosesser, f.eks. saksbehandling
  • Konsistent regelanvendelse, like saker behandles likt
  • Etterprøvbare beslutninger basert på data

Person skriver på pc

Kom i gang med Computas Automation Workshop

Computas tilbyr en Automation Discovery Workshop – en halv eller hel dag. Her går vi gjennom virksomhetens mål og behov. Hvilke prosesser har virksomheten i dag der det kan være potensial for effektivisering og automatisering? Hvordan kan menneskene, ansatte og kunder (brukere), få en bedre hverdag og få løst sine oppgaver mer effektivt? Hvilke data en virksomheten i besittelse av som kan gi utgangspunkt for automatisering av disse prosessene og og hvilken arkitekturen befinner dataene seg i? Etter workshopen vil dere motta en rapport med anbefalinger om hvilke skritt virksomheten kan ta for å bli mer automatisert – på både kort og lang sikt.

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen