Inspirasjonsfrokost med Computas: Smidig ledelse i en ny digital normal

Torsdag 3. mars 2022, 08:30-09:55 (se opptak nedenfor)

Forretningsmodeller blir utfordret, konkurransen blir hardere og kravene til effektivisering øker. Hvordan lede mer smidig og lykkes i en ny digital normal – med stadige endringer i omgivelsene? I denne digitale inspirasjonsfrokosten snakket Tonje Elisabeth Aarøe – tidligere utøvende og industriell leder i bedrifter som Microsoft og Google, om hvordan ledere lykkes med digitalisering og bærekraftig endring. Ellen Daleng, fagdirektør for arbeidsmetodikk i Computas, snakket om lederskap i smidige team. Avslutningsvis fortalte den norske teknologi-bedriften Autostore om hvordan de får et et smidig, autonomt utviklingsteam til å fungere godt – og stadig bli bedre.

Faglig program

Kl. 08.30 – 09.15
Digitalisering, bærekraftig endring – hva med menneskene og hvordan bli mer effektiv i den hybride arbeidsplassen?
Pandemien har initiert et stort og intenst digitaliserings- og endringsprosjekt i Norge og globalt. Forretningsmodeller har blitt utfordret og endret «over natten», kravet til effektivisering øker og konkurransen blir tøffere. Når vi vet at 70% av endringsprosjekter mislykkes, hvordan kan vi lede oss selv, våre kolleger og virksomheten effektivt gjennom endring og gjøre endringen bærekraftig? Som sertifisert endringsleder deler Tonje Elisabeth Aarøe av sine erfaringer fra å hjelpe ansatte og ledere i offentlige og private organisasjoner gjennom endring – på en varig god måte som også skaper bærekraftige resultater.

Tonje Elisabeth Aarøe har jobbet som utøvende og industriell leder i bedrifter som Microsoft og Google. Hun er også bestselgende forfatter med boken “Ignite Your inner Game Changer” i USA, Canada og Australia. Nå deler hun sin unike erfaring i foredrag om arbeidskultur, digital endring og innovasjon!


Kl. 09.15 – 09.30
Lederskap i smidige team
Smidig ledelse handler mye om rollen som tilrettelegger for at team skal fungere godt. Vi vet at autonomi er en forutsetning for motivasjon. Hvordan kan du som leder skaffe nødvendig kunnskap og ta gode valg som gir folk rom til å spille på sine styrker og utvikle seg? Hvordan kan vi sikre at teamene beveger seg mot et felles mål uten å drive med mikrostyring og management by numbers? Lyntalen gir deg noen konkrete tips til hvordan vi kan beholde det menneskelige oppi alt det digitale og gi folk rom til å skinne.

Portrettbilde av Ellen Daleng

Ellen Daleng er fagdirektør for arbeidsmetodikk i Computas. Hennes faglige teft og problemløsende blikk har reddet mange bedrifter i deres møte med modernisering. Med over 25 års erfaring fra IT-bransjen, har hun vært sentral i flere spennende prosjekter. Ellen bistår kunder i innføring av smidig tankesett, og er en erfaren Agile Coach.


Kl. 09.30 – 09.45
Kundecase: Hvordan jobber Autostore smidig?
Autostore er et norsk firma som lager automatiserte lagrings- og plukkesystemer og bruker roboter til å flytte varer rundt. De har installert over 20.000 roboter i 35 land, og har internasjonale navn som Puma, Gucci og Lufthansa på kundelisten. Steinar Overbeck Cook, R&D Site Manager i Autostore, vil fortelle om hvordan de sikrer god kommunikasjon og får et et smidig, autonomt utviklingsteam til å fungere godt – og stadig bli bedre. Hva skal til for å lykkes med å jobbe smidig i en organisasjon?

Steinar Overbeck Cook, R&D Site Manager i Autostore


Kl. 09.45 – 09.55
Q&A