Inspirasjonsfrokost med Computas: Ta ledelsen i 2023

31. Jan 08:30-10:00

Computashuset – Akersgata 35, 0158 Oslo

Vi lever i en verden som er stadig mer uforutsigbar. Rammebetingelsene preges av endringer og usikkerhet. Hva kreves av ditt lederskap i denne situasjonen? Hvordan gjør du 2023 til et godt år for ditt team og for din virksomhet? Computas inviterte til en kick-start på året med Inspirasjonsfrokost tirsdag 31. januar. Hovedtaler var Kaptein John Hammersmark, kjent fra Kompani Lauritzen, som snakket om lederskap og hva vi kan lære av høyprestasjonsteam for å lykkes. Computas’ fageksperter satt deretter scenen for 2023 med konkrete tips på veien mot dine nyttårsforsetter.

Faglig program

Velkomst og felles foredrag

Kl. 08.30 – 08.45
Frokost og mingling

Kl. 08.45 – 09.25
Trygg ledelse i 2023
Hva skal til for at en leder står trygt i seg selv, sine beslutninger og konstruktivt håndterer friksjonen som alltid oppstår der mennesker daglig møtes? For at team skal lykkes, må individene prestere, inkludert lederen. Men intet team kommer i mål hvis man ikke vet hvor man skal og hvordan man skal komme seg dit.

John Hammersmark, også kjent som Kapteinen i Kompani Lauritzen, har 23 års bakgrunn fra Forsvaret. Hans mange års tjeneste i Forsvarets spesialkommando gjør ham i stand til å tilby en rekke betraktninger, meninger og råd rundt hva som skal til for at både individer og samarbeidet mellom dem skal fungere optimalt. Hammersmark er hovedtaler, og skal snakke om lederskap og hva vi kan lære av høyprestasjonsteam for å lykkes. 

Track 1: Et mer datadrevet 2023

Kl. 09.30 – 10.00
Slik blir din virksomhet (mer) datadrevet
Hva vil det si å være datadrevet og hvilke hindringer finnes? Vi har gjort oss en del erfaringer om hvilke egenskaper som anses som viktige og er fellesnevner for virksomheter som har lykkes med å bli datadrevet. Vi gir deg fem konkrete steg til hvordan din virksomhet kan bli (mer) datadrevet i 2023. 

Per Axel Aamot

Per Axel Aamot er rådgiver innenfor datavarehus-løsninger og datadrevet utvikling med lang fartstid fra prosjekter i offentlig sektor. Han har jobbet mye i krysningspunktet mellom teknologi og fag, og er opptatt av nye trender som Data Mesh.

Track 2: Et smidigere 2023

Kl. 09.30 – 10.00
Slik lykkes du med teamarbeid i din virksomhet

Hvordan er teamhelsen i din virksomhet? Det er mange ting som må være på plass i et velfungerende team, så hvorfor ikke kickstarte et nytt år med en helsesjekk? Vi gir deg tre konkrete tips til hvordan du kan lykkes med teamarbeid i din virksomhet i 2023.

Cecilie Aungrind er smidig veileder i Computas og har lang erfaring med å jobbe i og med team. Hun er genuint opptatt av menneskene i teamet og hvordan hun kan bidra til å gjøre andre gode. Cecilie har 15 års erfaring fra IT-bransjen og har relevant og bred erfaring fra prosjekter og smidige team i både offentlig og privat sektor.

Track 3: Et grønnere 2023

Kl. 09.30 – 10.00
Digital forsøpling – Hvordan kan IT bli mer bærekraftig?
Den digitale verden står for 13,7 % av det globale miljøfotavtrykket, og det øker! Men hva er egentlig digital forsøpling og hva kan du gjøre med det? Vi gir deg konkrete tips til hvordan du kan redusere den digitale forsøplingen i din virksomhet.

Markus Sørem er interaksjonsdesigner i Computas og har en master i Informatikk med vekt på design, bruk, interaksjon fra Universitetet i Oslo. Markus har jobbet som designer i flere år, med prosjekter hos Kulturrådet, OBOS, Telia og PwC. Han er opptatt av bærekraft og etikk i IT-bransjen og var i 2022 med på å gi ut en lærebok for IT-linjen på videregående skole via Cappelen Damm.