NOKIOS 2020

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. I år var konferansen heldigital og ble avholdt 20-22. oktober. Tema for årets konferanse var bærekraftig digitalisering etter den nordiske modellen. Computas var blant leverandørene som deltok i programrådet til NOKIOS og bidro med både workshop, foredrag og virtuell stand.

Utstillerseminar

Fersk undersøkelse: Rekordrask korona-digitalisering – hvordan sikre at skyen blir en trygg suksess for virksomheten? 

Torsdag 22. oktober kl. 13:30-14:00 (se opptak nedenfor)

Foredragsholdere: Thomas B. Pettersen og Teodor Ande Elstad

Siden koronautbruddet i mars har norske virksomheter blitt digitalisert i rekordfart. Sammen med Norstat har Computas undersøkt hvilken påvirkning Covid-19 har hatt på digitalisering i offentlig og privat sektor i Norge. Omkring halvparten av offentlige virksomheter mener skybaserte løsninger har fått en høyere prioritering på grunn av Covid-19. Mange har tatt i bruk skyteknologi over natten, uten tid til å legge en solid plan. Undersøkelsen viser også at over en tredjedel bekymrer seg mer for sikkerhet og personvern – generelt og spesielt i skyen. Hvordan sikre at skyen blir en trygg suksess – i dobbel forstand – for virksomheten? Og hva bør en god skystrategi inneholde?

Computas har hjulpet mange titalls kunder til skyen. Basert på 35 års erfaring med systemutvikling, og med et av Nordens fremste fagmiljø på skyteknologi, leverer Computas rådgivning og tjenester til en rekke kunder i både offentlig og privat sektor. I dette utstillerseminaret presenterer vi hovedfunnene fra Norstat-undersøkelsen og deler konkrete tips til hvilke fallgruver man må unngå og hva man må planlegge for. Gjør skyen til en suksess for din virksomhet!

Se opptak av foredraget her

Vil du se en oppsummering av funnene fra undersøkelsen? Les her!

Andre Computas-aktiviteter på Nokios

Workshop 3: Erfaringer på vei ut i skyen

Hvordan lykkes med å anskaffe skytjenester? Og hvordan utnytte offentlige skytjenester på en måte som gir størst verdi? Bli med på en effektiv fire timers sky-reise der konsulenthusene byr på sin ekspertise, Lånekassen deler sine erfaringer, Digitaliseringsdirektorat guider dere gjennom deres nyetablerte markedsplass for sky, før deltakerne jobber sammen om å identifisere og løse vanlige utfordringer.

Sesjon 4B: Hverdags-digitalisering – eksempler på mindre, raske innovasjons-prosjekt

«Dette er hverdagsdigitalisering…», sa daværende kommunal og moderniseringsminister Jan Tore til Computerworld (aug. 2017). I denne sesjonen går vi igjennom hvordan «hverdagsdigitalisering» bidrar til innovasjon og inkrementell utvikling. Vi vil se på hvordan skyen bidrar til automatiserte tjenester, hvordan hyppige mindre leveranser bidrar til større kvalitet og smidighet i endringsprosessene og hvordan en liten men viktig løsning for å sikre demokratisk medvirkning i store høringsprosesser er satt opp.

Hvem er Computas?

Computas er en norsk leverandør av IT-løsninger og rådgivningstjenester. Vi var det første selskapet i landet som jobbet med ekspertsystemer og maskinlæring, og er det eneste miljøet som siden den gang har holdt fokus på kunstig intelligens. Gjennom over 30 år har vi bygget opp en unik kompetanse innen verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til både offentlig og privat sektor. Vi utvikler løsninger for flere store virksomheter i offentlig sektor, som UDI og Domstoladministrasjonen og har ofte totalansvar for prosjektene. Når teknologien tar seg av det enkle og rutinemessige, kan de ansatte bruke tiden sin på saker som krever hjerte og hjerne, innsikt og omsorg. Det gir bedre flyt i driften av Norge.

Våre kontaktpersoner

Hans Karim Tellum-Djarraya
Forretningsutvikler og kundeansvarlig (BRREG) i Computas. Med over 25 års erfaring innen IT-utvikling og spesielt innen offentlig sektor. Hans Karim vil være en av våre representanter på virtuell utstillerseminar.

Kontakt Hans Karim: hkd@computas.com

Nora Odette
Forretningsutvikler innen offentlig sektor i Computas. Nora vil være en av våre representanter på virtuell utstillerseminar.

Kontakt Nora: nos@computas.com

Eva Helen Kjeldal
Avdelingsleder, forretningsutvikler og kundeansvarlig i Computas, med bred erfaring fra et spekter av løsninger innen digitalisering av offentlig sektor. Eva har ansvar for workshop 3 og sesjon 4b.

Kontakt Eva: ehk@computas.com