Peopletech 2022

Under årets Peopletech vil Computas sammen med Komplett Group snakke om hva man bør gjøre når IT-sikkerheten blir et HR-ansvar

29. september gikk Peopletech 2022 av stabelen i Oslo Kongressenter. Peopletech er en møteplass for HR og teknologi, hvor målet er å vise frem de teknologiske løsningene som skal støtte HR-avdelingene på sin strategiske reise.

Computas var til stede på konferansen med både stand og faglig innhold, og presenterte vår satsning Human Security Layer – det menneskelige aspektet ved IT-sikkerhet. Vi hadde med osss Komplett Group som snakket om hvordan de har angrepet denne problemstillingen.