Dette risikerer du dersom Atlassian-verktøyene ikke flyttes til skyen nå

Rådgiver i Computas, Irina Bulf.  Foto: TUM Studio

Denne artikkelen ble først publisert på tu.no

Fra 15. februar fases Atlassians serverprodukter ut til fordel for skybaserte versjoner. Dette gjelder også verktøy som Confluence og Jira, som benyttes av svært mange norske virksomheter. 

Bare uker før det store skiftet er det fortsatt en del som ikke har lagt en plan for flytteprosessen. Dette overrasker IT-selskapet Computas, en av Norges største leverandører på Atlassianprodukter og -tjenester. 

– Det innebærer flere risikoer å bruke et serverprodukt som ikke lenger støttes. Mest alvorlig er den økte sårbarheten som følge av manglende sikkerhetsoppdateringer. Du vil heller ikke motta support eller feilretting fra hverken Atlassian eller deres Marketplace-appleverandører, dersom noe skulle skje.

Dette sier Irina Bulf, rådgiver i Computas. Computas er blant få i Norden sertifisert som Atlassian Cloud Migration Specialist.

Utover i 2023 har Computas merket økt pågang fra selskaper som ønsker bistand til skyovergangen, og nå begynner mange å få knapt med tid. Om man ikke rekker å komme i mål før fristen, er det uansett lurt å sette i gang så snart som mulig.

Økende tidspress

Store som små aktører merker tidspresset for å flytte til sky før 15. februar. Jira og særlig Confluence er utbredt i en rekke ulike bransjer, fra IT og salg til finans og industri.

Confluence anvendes blant annet i teamsamarbeid og til kunnskapsforvaltning, som en intern wiki, på tvers av avdelinger og ofte i kombinasjon med andre programmer.

Irina Bulf poengterer at det gir mange fordeler å gå over til Confluence og Jira i skyen. Foto:  TUM Studio

Jira brukes hovedsakelig til prosjektstyring, feilsporing og oppgavestyring, og er svært vanlig i IT-utvikling.

Hittil har man hatt valget mellom serverbaserte og skybaserte produkter, men nå har utvikling av den mest brukte serverplattformen stoppet. Det går altså mot slutten for alt av oppdateringer. 

Bulf fremhever at det er mange fordeler ved Atlassians skyprodukter.

– Skyplattformen gir økt fleksibilitet, blant annet med tanke på skalering og kostnadsstyring. Dessuten slipper man å planlegge for oppdateringer. Disse skjer automatisk i skyen, uten nedetid. Men man bør ha en god plan for migreringen dersom man skal få utnyttet løsningen til det fulle, sier Bulf, som selv har bistått mange av Computas’ kunder i overgangen til sky.   

Selv om det finnes snarveier, anbefaler hun å gjøre ting mest mulig riktig fra start.

Tiden det tar å skifte fra server til sky kan variere fra et par måneder til flere måneder. Dette selv om det altså er mye av den samme funksjonaliteten man tar med seg videre.

– Det er ikke slik at man bare kan løfte verktøyene over i skyen. Det er integrasjoner som må fungere, optimaliseringer som bør gjøres, regulative krav som må etterleves. Jo større selskapet er, jo mer omfattende er prosessen, sier Bulf.

Raskere og mer effektivt

Computas har selv brukt Atlassian-verktøyene i en årrekke.  Foto: Computas

Aktørene som utsetter skyovergangen vil i første omgang kunne jobbe som før. Men det blir fort et sjansespill.Computas har selv brukt Atlassian-verktøyene i en årrekke.

– Risikoen vil øke etter hvert som tiden går, understreker Bulf.

Computas har selv brukt Atlassian sine verktøy internt siden 2006. De valgte en gradvis prosess der Confluence ble flyttet til skyen først, så Jira.

– Det finnes ingen standardoppskrift som er riktig for alle. Vi hjelper kundene våre med å finne den løsningen som er best for akkurat dem. 

Blant utfordringene man kan støte på er behovet for å finne nye måter å knytte eksisterende integrasjoner til Atlassian-verktøyene på. Integrasjonen med skybaserte verktøy som f.eks. Slack er derimot enkel og intuitiv.

– Når flyttingen er gjennomført og alt er på plass, vil man oppleve at ting går raskere og fungerer mer sømløst. Dette vil bidra til økt produktivitet, så det er absolutt verdt investeringen.

God anledning til en opprydning

Bulf anbefaler de som ligger etter med flyttingen å sørge for ekstra sikkerhetstiltak med tanke på at de etter 15. februar ikke lenger mottar sikkerhetsoppdateringer. Dernest analysere situasjonen og legge en plan for fremtiden.

Irina Bulf fremhever at flytting til sky er en god anledning til å gjøre en opprydning. Foto:  TUM Studio

For ordens skyld finnes det et alternativ til sky; Atlassian tilbyr fortsatt Data Center-plattformen, dersom man ikke ønsker å benytte Atlassian Cloud.

– Men dette er kun tiltenkt store virksomheter. De aller fleste brukere av Confluence og Jira har i utgangspunktet brukt serverplattformen som nå fases ut før flytting til sky.

Sikkerhet, GDPR, juridiske og tekniske problemstillinger er viktige aspekter ved en skymigrering. Men flytteprosessen er også en gyllen mulighet til å ta grep som kan utnytte teknologien enda bedre.

– Vi vil kunne hjelpe kundene både med det rent tekniske, med forslag til forbedringer og med å unngå fallgruver. Dessuten er det nyttig å se på hva som med fordel kan gjøres annerledes. En god anledning til å gjøre en opprydning, sier Bulf.

Hun legger til at Atlassian har insentiver til brukere som klarer å bestemme seg for kjøp av skyløsningen før den avgjørende datoen, 15. februar 2024.

– Uansett om du har bestemt deg for hva du skal gjøre eller om du ikke engang vet hvor du skal begynne, kan vi i Computas hjelpe deg videre.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Preben Huseby

Trykk her for kontaktskjema