Koronaåret på hjemmekontor i Computas

De ansatte i Computas fant seg raskt til rette på hjemmekontor mars 2020. Produktiviteten ble opprettholdt og det unntaksvise ble gradvis den nye normalen. Men det ble raskt iverksatt ekstra tiltak for å opprettholde det gode arbeidsmiljøet og den sterke kulturen for samarbeid og kompetansebygging. – Etter et år på hjemmekontor, er jeg veldig glad for at vi tidlig tok et proaktivt grep om situasjonen, sier HR-direktør i Computas, Christine Langbråthen. 

Da korona meldte sin ankomst våren 2020, førte det til hjemmekontor og permitteringsfrykt for store deler av norsk næringsliv. Som for alle andre var situasjonen for Computas og Computas’ kunder, utfordrende og uoversiktlig. En tydelig beredskapsplan og en trent beredskapsgruppe, bidro til å at selskapet handlet raskt og ivaretok de ansattes behov for tydelig informasjon og retningslinjer. 

– Vi er et digitalt selskap som var godt rustet for å flytte oss til hjemmekontor. Det at vi også sto klare med en beredskapsgruppe som raskt fikk etablert gode systemer og rutiner for informasjonsdeling og rapportering, har vist seg å bety mye for at ansatte har følt seg trygge og ivaretatt gjennom pandemien, sier Christine Langbråthen, HR-direktør i Computas. 

– Vi innså også tidlig at det var behov for forebyggende tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse til de ansatte, og ikke minst for å ivareta det gode arbeidsmiljøet og samarbeidskulturen i selskapet.

Medarbeidertilfredshet

Computas har gjennom 2020 gjennomført flere målinger av de ansattes situasjon. Det er gjort spesifikke undersøkelser om hjemmekontor-situasjonen, men også ordinære medarbeiderundersøkelser der man kan sammenlikne med “normalsituasjon”. Det har det kommet frem at de aller fleste har det bra, er produktive og har opprettholdt motivasjonen og godt samarbeid med kollegaer og kunder. 

– Vi fant fort ut gjennom våre interne undersøkelser at ansatte har klart å opprettholde produktiviteten, men savner den daglige praten ved kaffemaskinen. Mange får utløp for sitt sosiale behov med kolleger gjennom dette, og det bygger samhold og er viktig som et fundament for samarbeid. Vi var bekymret for at den sterke kulturen for kompetansedeling skulle få seg en knekk etterhvert som tiden gikk. Dette er ekstremt viktig for oss som jobber med IT og digitalisering der utviklingen går veldig fort, forteller Langbråthen.

Ivareta faste møteplasser digitalt

HR-direktøren i Computas meddeler også hvor viktig det har vært for Computas å ivareta faste,  faglige og sosiale møteplasser. De har derfor gjort en ekstra innsats under pandemien for å tilpasse disse aktivitetene til digitale kanaler.

– Når vi nå ser tilbake på et helt år på hjemmekontor, er jeg veldig glad for at vi tok tidlig grep og har investert i dette hele veien, fremfor å vente passivt på at hverdagen skal komme tilbake, sier hun.

Den interne fagkonferansen som Computas kjører hvert kvartal, Computasdagen, har blitt gjennomført digitalt til sitt fast tidspunkt gjennom hele perioden. Opplegget har på ingen måte blitt skalert ned, i følge HR-direktøren. Tvert imot har det vært ekstra fokus på å krydre det fra før sterke fagprogrammet med underholdning, hjemlevering av frokost og sosiale aktiviteter, som konserter, humorinnslag, podcast med Herman Flesvig og Mikkel Niva og digitalt escape room, for å nevne noe. 

– Det er viktig å skape felles opplevelser selv om vi ikke møtes, forteller hun. 

Digitale møteplasser på fritiden

– I tillegg til å digitalisere våre vanlige møteplasser, har vi arrangert sosiale aktiviteter nesten hver uke. Det har vært frivillig å delta, og det har vært stor variasjon i innholdet for å sikre at alle har et tilbud de opplever som attraktivt. Her har det vært fokus på alt fra personlig utvikling og foredrag til juleølsmaking, grillkurs, malekurs, quizkvelder og underholdning.  Det har vært laget gruppeaktiviteter der man samhandler med kolleger, men også aktiviteter man følger alene eller med mulighet for å ta med familiemedlemmer, sier Christine Langbråthen. 

I tillegg har det også vært rom for noen fysiske møter i henhold til gjeldende restriksjoner.

– Etter sommerferien leide vi Kanonhallen i Oslo en uke, for å legge til rette for fysiske, sosiale samlinger. Vi delte inn i avdelinger som møttes til en hyggelig middag, litt mingling og underholdning. Det ble festlig, om enn på en litt annen måte en vanlig, for alle var iført rockeringer under minglingen for å ikke glemme avstanden, forteller Langbråten. 

Tiltaket ble uansett høyt verdsatt av ansatte som savnet sine kolleger. 

– Vi er glade for at vi rakk å samles i den korte, “grønne” perioden før ny nedstenging, forteller Langbråthen.

Strekk og bøy

For å forebygge fysiske belastningsskader på hjemmekontor nevner hun også at de ansatte har fått låne utstyr og møbler fra kontoret for å få en god arbeidsstasjon hjemme. Computas har dessuten gjort en rekke initiativ så de ansatte får beveget på seg hjemmefra.

– Hver dag holdes det en liten «strekk og bøy»-økt med en personlig trener som alle oppfordres til å være med på i forbindelse med lunsjpausen. Vi har også tilbud om yoga én dag i uken. I tillegg har vi booket inn psykologer for å holde foredrag om blant annet treningsmotivasjon, søvn og hvordan hjernen håndterer endringer, sier HR-direktøren. 

Nyansatt under pandemien

Når man begynner i ny jobb midt under en pandemi er det å forvente at man ikke får møte mange kolleger fysisk. Da er det ekstra viktig å få nyansatte til å føle seg velkommen, mener Langbråthen.

– Vi prøver så godt det lar seg gjøre å invitere de nyansatte til å få se den nye arbeidsplassen sin. Derfor får de komme på kontoret fysisk første arbeidsdag for å hente utstyr og få en omvisning av lokalene. Når det har vært mulig har vi hatt fysisk innfasingsuke med nyansatte, men når smittetrykket er høyt og restriksjonene strenge, gjør vi det digitalt og det fungerer også fint, forteller Christine. Alle nyansatte får sin egen fadder som følger dem opp, samt at prosjektleder og personalleder også har tett oppfølging.  

Ser fremover

HR-direktøren har ingen ambisjoner om å slappe av i siste fase av pandemien, og har blant annet digitalt matlagingskurs, førstehjelpskurs og fagkveld på agendaen de nærmeste ukene. Hun er optimistisk med tanke på fremtiden, og ser i første rekke frem til en hybrid arbeidshverdag der mindre grupper kan samles jevnlig på kontoret i kombinasjon med hjemmekontor. 

– Håpet fremover er at vi om ikke altfor lenge kan være litt mer på kontoret. Planen for tilbakekomsten er klar og kan iverksettes så fort det er forsvarlig. I tillegg har vi jo verdens fineste takterrasse med utsikt over hele Oslo som vi gleder oss til å ta i bruk med en gang det lar seg gjøre, avslutter Christine Langbråthen. 


Portrettbilde av Christine Langbråthen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Christine Langbråthen