Løs det faktiske problemet på riktig måte!

Ikke la digitalisering være et mål i seg selv, men bruk tid på å forstå hvilket problem som faktisk skal løses! Det sier løsningsarkitekt i IT-selskapet Computas, Pål Vermund Knudsen. Han har hjulpet en rekke kunder med utvikling av skreddersydde digitale løsninger, blant annet det norske oppstartsselskapet Bikeloop som nylig har lansert fremtidens urbane sykkelparkering. 

Den raske utviklingen av digitale verktøy og teknologier har endret måten vi arbeider, kommuniserer og driver virksomheter på. Konkurransebildet endrer seg stadig og det er behov for å kunne gjøre raske endringer både på prosesser og systemer for å opprettholde konkurranseevnen. Det er imidlertid viktig å merke seg at digitalisering ikke bør være et mål i seg selv, men heller et middel for å løse spesifikke problemer. 

– Erfaringen vår er at noen oppdrag hopper rett på løsningsutviklingen, uten å sikre at man løser riktig problem. Når vi sammen med kundene våre er med fra fasen der man definerer problemet som faktisk skal løses, blir resultatet og løsningen som regel både bedre og mer brukerorientert. Og utviklingen blir mer effektiv, forteller Pål Vermund Knudsen. 

Brukerorientert løsning for fremtidens sykkelparkering

Det norske oppstartsselskapet Bikeloop lager fremtidsrettede sykkeltårn for trygg og plassbesparende lagring av sykler. Da selskapet skulle utvikle den digitale løsningen som skal gjøre sykkelparkeringen tilgjengelig for brukerne, valgte de Computas som samarbeidspartner. 

– At vi fikk med oss det tverrfaglige teamet fra Computas fra start, var avgjørende for at vi fikk et komplett bilde av behovet vårt og fikk utviklet en solid og skalerbar løsning, sier Kristian Lough Grimsgaard, CTO i Bikeloop. 

Da Computas ble invitert til å samarbeide med Bikeloop, startet de med en innsiktsfase der de sammen med Bikeloop definerte behovet og etablerte et tverrfaglig team i henhold til dette. Denne innsiktsbaserte fremgangsmåten kaller Computas «Løsning som en tjeneste».

Hva er «Løsning som en tjeneste»?

«Løsning som en tjeneste» er en moderne måte å skaffe seg skreddersydd programvare på, som stadig flere av våre kunder benytter seg av. Dette er gjerne virksomheter som ikke har planer om å bygge et eget kompetansemiljø på IT-utvikling, og ønsker et partnerskap med en erfaren totalleverandør. 

Leveransen innebærer alt fra idé til ferdig utviklet løsning, og Computas tar totalansvar for drift og videreutvikling av løsningen. Kunden forholder seg til et fast kjerneteam og relevant kompetanse hentes inn etter behov. Avtaleformen sikrer forutsigbarhet med tanke på både kompetansetilgang og ikke minst kostnader. 

Til Bikeloop har Computas levert innsiktsarbeid, tjenestedesign, løsningsarkitektur, og utvikling for mobil, web og backend. 

– Vi har bygd en solid plattform for Bikeloop, som har gitt dem en fremtidsrettet løsning som er rigget for skalering. Gjennom å benytte flere full-administrative skytjenester som raskt leverer forretningsverdi, har vi utviklet løsningen raskere og vi vil kunne skalere i takt med Bikeloop sine ambisiøse vekstambisjoner, sier Knudsen.

Løsning som en tjeneste – løs det faktiske problemet på riktig måte!

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen