Råd fra AI-ekspert: Slik skaper du verdi med AI

Morten Forfang på Computas dagen 2023

Denne artikkelen ble først publisert ledernytt.no 11.12.23

Etter inntoget av generativ AI høsten 2022, har Computas merket et sporskifte der stadig flere virksomheter ønsker å ta i bruk AI. Selskapet har en AI-historie som strekker seg tilbake til 80-tallet, men aldri før har pågangen vært så stor.

Det handler om å finne «sweet spots» for verdiskapning – og det vil variere mellom virksomheter og bransjer hva disse mulighetene er

– Du kan si at AI har brutt gjennom en lydmur det siste året, og det er et tog som nå beveger seg utrolig raskt.

Det forteller Morten Forfang, fagdirektør i Computas. Han har en doktorgrad i kunstig intelligens og lang erfaring på området.

– AI i seg selv er langt fra nytt, men har røtter helt tilbake til 50-tallet. Det underliggende AI-teoretiske har egentlig ikke endret seg så mye. Det er innenfor naturlig språk at det har vært et fullstendig skifte. Med store språkmodeller i bunnen har AI-kraften blitt lett tilgjengelig for alle, noe mange har erfart gjennom bruk av Chat-GPT. Det har utløst en enorm interesse, forklarer Morten.  

Computas har drevet med AI siden 1985, og var det første norske selskapet som leverte IT-systemer som tok i bruk anvendt kunstig intelligens. Selskapet har ikke jobbet utelukkende med dette, men tvert i mot jobbet tverrfaglig med digitaliseringsprosjekter og IT-utvikling hos offentlige og private kunder. Interessen for AI og maskinlæring hos kundene har gått opp og ned, men trenden det siste året har vært tydelig.

– Vi har aldri opplevd så stor pågang fra kunder som ønsker å ta i bruk AI. Omtrent alt jeg har jobbet med dette året, har dreid seg om AI, sier Forfang.

Fra idé til AI-verdi

AI innebygget i løsninger som Microsoft Office, vil ifølge Forfang raskt bli en nødvendighet og hygienefaktor for virksomheter som ønsker å holde tritt med konkurrentenes produktivitet. Men mulighetene for å få et konkurransefortrinn gjennom bruk av AI er også stor.

– Det handler om å finne «sweet spots» for verdiskapning – og det vil variere mellom virksomheter og bransjer hva disse mulighetene er. Det kan for eksempel være løsninger for kundebehandling, automatisering av saksbehandling, forbedret søk i egne data og systemer, eller overvåkning av fysisk infrastruktur ved hjelp av droner og AI-bildegjenkjenning for mer effektivt vedlikehold.

Forfang forteller at mange av kundene som henvender seg til Computas ser potensialet i teknologien, men mangler konkrete ideer om hvilke problemer de faktisk bør forsøke å løse for å skape forretningsverdi.

– Mange blir overivrige i AI-hypen og hopper over det første og viktigste steget. Ja, vi kan levere løsningene, men hvorfor vil du egentlig ha dem? Hva er problemet dere ønsker å løse? Og hvordan passer det inn i verdikjeden deres? Det er en vesentlig samtale, sier han og legger til:

– De beste og mest brukerorienterte løsningene blir til når vi er med helt fra fasen der man definerer problemet som faktisk skal løses. De som henvender seg til oss, kjenner sin egen virksomhet godt, men mangler ofte konkrete ideer om hvilke problemer de faktisk bør forsøke å løse med AI. Derfor er det vår jobb å konkretisere og vise hvordan det kan skapes verdi med AI.

AI-workshop

Computas har utviklet en egen AI Discovery Workshop med gode resultater i en rekke forskjellige sektorer og bransjer. I tillegg til å rådgi kunder, snakke med journalister og holde foredrag, er AI-workshops noe av det Forfang har brukt desidert mest tid på det siste året.

– I workshopen setter vi de som har peiling på teknologien sammen med de som kjenner forretningen godt. Vi jobber sammen kreativt og ser på virksomhetens utgangspunkt. Mulighetsrommet ligger i krysningen mellom teknologi og business. Etikk og jus er selvsagt også med i ligningen.

–  Etter workshopen, som kan kjøres på en halv eller en hel dag, går vi gjennom en rapport sammen med kunden og diskuterer våre anbefalinger om hvilke skritt virksomheten bør ta på både kort og lang sikt. Har du et godt utgangspunkt og vi ser potensial for å ta en eller flere ideer videre, velger mange å gå videre til en slags lab hvor man bygger en pilot.

Forfang forteller at enkelte får seg en annen type aha-opplevelse gjennom workshopen.

– Det har hendt at noen begynner å humre etter en time eller to og innser at det kanskje ikke er AI de skal ha, men en helt annen type løsning. Andre ser at de først må gjøre et grunnleggende arbeid med å tilgjengeliggjøre og kvalitetssikre et relevant datagrunnlag, og vi bistår mange kunder også i dette arbeidet. Det er noe en del overser, men som er helt avgjørende for å lykkes med anvendelse av AI.

Kom i gang med AI Discovery Workshop

Nysgjerrig på hvilken betydning AI kan ha for din virksomhet? I denne kreative workshopen går vi gjennom virksomhetens mål og behov og kobler dette opp mot muligheter i teknologien. Workshopen kan gjennomføres på en hel eller en halv dag, og kan skreddersys etter ønskede fokusområder som effektivisering, automatisering, innovasjon e.l. Etter workshopen vil dere motta en rapport med anbefalinger om hvilke skritt virksomheten kan ta – på både kort og lang sikt. Les mer her!