Suksess med satsning på nyutdannede

– Det er flere dimensjoner ved det å bli en god konsulent som man ikke lærer på skolebenken, sier Tellef Storebakken (til venstre). Computas NXT ble etablert i fjor vår og teller allerede 28 nyutdannede.

Denne saken ble publisert hos digi.no 07.03.2022

Med en betydelig økning i ansettelser av nyutdannede teknologer, besluttet  konsulentselskapet Computas i fjor å etablere en egen avdeling for nyutdannede. Allerede nå er det mye som tyder på at nysatsingen er en suksess.

Kundekontakt, forretningsforståelse, tverrfaglig teamarbeid; overgangen fra skolebenken til arbeidet som konsulent kan være krevende. I avdelingen NXT får de nyutdannede teknologene tett oppfølging og et skreddersydd program for å feste grepet om sin nye rolle.

Computas’ mål er å etablere et fremoverlent og godt arbeidsmiljø som kan få den enkelte til å blomstre – og til å komme raskere ut i oppdrag.

Etter et knapt år teller avdelingen 28 personer. Tellef Storebakken var blant de første som ble innlemmet. Han hadde tatt en master i kjernefysikk ved UiO og ønsket å styre i retning IT da han søkte jobb hos Computas.

– Med min realfagbakgrunn var NXT et veldig bra sted å starte. Jeg ble tatt imot på en måte som ga meg en myk start, sier han og fortsetter:

– Det er flere dimensjoner ved det å bli en god konsulent som man ikke lærer på skolebenken. Og for mange vil det være en fordel å kunne vente med å ta valget om hvilken fagavdeling de ønsker å tilhøre.

Rebekka Ågesdatter Heggebø kom inn i avdeling NXT etter et år som UX-designer i Computas.

Rebekka Ågesdatter Heggebø nikker. Med en fersk mastergrad ved UiO begynte hun som UX-designer i Computas for snart to år siden. Hun tilhørte først fagavdelingen Brukeropplevelse, men ble sammen med de andre nyutdannede flyttet til NXT da avdelingen ble opprettet våren 2021. 

– Det har en stor verdi å være en del av et tverrfaglig miljø den første tiden, fordi det er med å forme forståelsen av det å sitte i et kundeoppdrag. Dessuten skapes det et bredt nettverk som man vil ha nytte av videre, sier Heggebø.

Trygghet og trivsel 

Etter å ha blitt loset over i NXT trekker hun fram vennskap, åpenhet og arbeidsmiljø som viktige dimensjoner ved den nye avdelingen.

– Selv om jeg allerede hadde jobbet en stund i Computas før NXT, opplevde jeg at det var enda lettere å dele gode og dårlige erfaringer i en avdeling der alle var i samme båt. Terskelen for å stille dumme spørsmål var lavere.

– For oss nye uten arbeidserfaring er det viktig med trygghet og trivsel. Lave skuldre gjør det lettere å dele og ta imot kunnskap, fortsetter Storebakken.

NXT-perioden starter med en innfasingsuke slik det er for alle nyansatte i Computas. Deretter gjennomføres et to ukers prosjekt der det i team skal løses en konkret oppgave for en kunde, med fokus på å lære god metodikk, prosjektarbeid og tverrfaglig samarbeid. Alle får en fadder og det arrangeres hyppige faglige samlinger og sosiale aktiviteter.  

Etter onboardingperioden arbeides det videre med å å finne seg til rette både i Computas og i konsulentrollen – og å skaffe relevante kundeoppdrag der den enkelte kan utvikle seg videre. 

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, er svært fornøyd med hvordan nysatsningen har fungert. 

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen sier at det er mange fordeler ved team bestående av både seniorer og juniorer.

– Erfaringene så langt viser at juniorene kommer mye raskere ut i oppdrag enn før. NXT-avdelingen skaper både en trygghet for den enkelte og en trygghet for kundene som gjør dem mer åpne for å inkludere juniorer i teamene, sier Eilertsen.

Stadig flere nyutdannede 

Computas har tradisjonelt hatt en høy andel av seniorer. Høy etterspørsel etter Computas´ tjenester har de siste årene utfordret selskapet til å ansette stadig flere nyutdannede. Eilertsen mener dette har vært berikende både for Computas og for kundene. 

– Vi opplever mange fordeler ved å sette sammen team bestående av seniorer og juniorer, sier han og trekker frem pågangsmot og nye innfallsvinkler blant juniorenes styrker.

– Da jeg begynte i august hadde jeg og avdelingslederen et mål om at jeg skulle komme ut i oppdrag før januar. Men jeg var ute allerede etter halvannen måned, sier Storebakken.

Siden har han jobbet for UDI sammen med både seniorer og andre juniorer.

– Det er et stort prosjekt der det hver dag er nye utfordringer. Jeg har et godt team rundt meg hos kunde, men det å også ha NXT-avdelingen i ryggen, har mye å si for hvordan man takler rollen.

Heggebø var først i et prosjekt for Helsedirektoratet før hun det siste året har jobbet med Mattilsynet.

– For meg har NXT blitt en veldig viktig tilleggsarena ut over teamet i kundeoppdraget. Noe av det viktigste er det sosiale. Det er lettere å bygge relasjoner og vennskap når mange av oss er på samme sted i livet, sier hun. 

Hun forteller at avdelingen ofte gjør ting sammen, alt fra quiz på fredager og kinokvelder til hytteturer. Dette kommer i tillegg til andre faglige og sosiale aktiviteter for alle ansatte i Computas. 

Vokser fort

Eilertsen er overbevist om at satsingen vil lønne seg både for Computas og oppdragsgiverne.

– Med god støtte og oppfølging ser vi at juniorene kommer raskere i gang med praktisk arbeid og vokser fort med oppgavene.

Det at selve avdelingen også vokser, betyr at den vil være i kontinuerlig utvikling.

et godt miljø og god støtte fra seniorer legge grunnlaget for at nyutdannede raskt finner seg til rette i Computas.

– Da vi besluttet etableringen, hadde vi en viss bekymring for at NXT-gjengen ville bli isolert fra det gode fag- og arbeidsmiljøet vi har for øvrig. Men jeg tror egentlig fundamentet dette programmet gir, gjør at de nyutdannede raskere tør å ta plass. Og selv om ikke Java-avdelingen får de som vil jobbe med Java til sin avdeling med én gang, vil det være en glidende overgang der man også kan ha en fot i sin fremtidige fagavdeling, poengterer Eilertsen.

Storebakken mener NXT har hatt uvurderlig betydning for inngangen til arbeidslivet.

– Under pandemien tror jeg det har vært spesielt viktig med tilhørighet og god oppbacking.

– Hvis planen med NXT var at jeg skal ha lyst til å bli værende lenge i Computas, så har de lykkes med det, smiler Heggebø.