Tett på kundene med sommerjobb i Computas

I sommer har 30 studenter fått prøve seg som konsulenter hos IT-selskapet Computas. De har jobbet med løsninger for kunder som blant annet TV-aksjonen, Arkivverket og Teknisk museum. Både Computas og kundene ble imponert over studentenes innsats og løsninger. 

Løsningene ble presentert av de fem teamene forrige uke. Blant tilhørerne var ansatte og ledelsen i Computas og representanter fra kundene. Publikum ga tilbakemelding om at det studentene la frem var både inspirerende og solid. 

– Det er spesielt imponerende når man ser hva de har gjennomført på seks korte uker, sier en av studentenes veiledere, Lise Wåsjø, når hun ønsker forsamlingen velkommen.

Innsiktsarbeid og brukertesting

Praktisk erfaring med kundekontakt og sluttbrukeren blir trukket frem som verdifull erfaring av flere av studentene. Et av teamene har jobbet med en oppgave for Arkivverket. De har utviklet en visuell løsning som hjelper Arkivverkets saksbehandlere med å effektivt prosessere innkommende forespørsler. 

– Å forstå saksbehandlers behov og rutiner var noe vi brukte mye tid på innledningsvis og underveis. Innsiktsarbeidet inkluderte blant annet en workshop hvor vi fikk prøve oss som saksbehandlere for Arkivverket, sier Marius Sjølie som studerer datateknologi på NTNU.  

Tobias Paulsen studerer maskinlæring ved UiO og har jobbet med en oppgave for Norsk Teknisk Museum i sommer. Teamet han er del av har jobbet med å utvikle et spill som skal lære barn og unge om maskinlæring, og bli en permanent del av museets nye utstilling I/O. Han kan fortelle om flere turer til museet for å observere målgruppen, nemlig barn.

– Gjennom brukertester lærte vi om samspillet mellom barn og voksne når de bruker spillet, og hvordan barn i ulike aldre går løs på en slik oppgave. Å observere brukeren og teste spillet underveis, gjorde at vi fikk god innsikt og kunne gjøre justeringer fortløpende, sier han.

– Praktisk erfaring med brukertesting som dette er noe vi ikke får mulighet til å gjøre på skolen, og er verdifull erfaring å ha med seg når man skal i gang med et prosjekt, legger Joar Oldernes som studerer informatikk ved UiO til. 

Konsulenttilværelsen gir mersmak

Under torsdagens demo får en av gruppene spørsmål fra Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, om hva som har vært mest krevende under perioden. 

– Det må ha vært da vi forsto at løsningen vi først hadde skissert ikke lot seg gjennomføre på grunn av personvernlovgivning. Da måtte vi omstille oss helt, og tenke ut hvordan vi kunne løse det på en annen måte, svarte Iris Helen Amundsen, som studerer Data og maskinsystemer ved UiT. Hun har jobbet med å utvikle en løsning for rekruttering av frivillige til TV-aksjonen. 

Studentene har hatt god støtte fra erfarne mentorer i Computas underveis. Men de har selv vært ansvarlige for fremdriften i prosjektene gjennom sommeren. På den måten har de fått praktisk og virkelighetsnær erfaring med arbeidslivet og hverdagen som konsulent. Det har falt i smak hos Hanna Moe som studerer industriell design ved NTNU. I sommer har hun jobbet med å videreutvikle en dashboard-løsning for TV-aksjonen som skal gi oversikt over innsamling via “Spleis”.

– Konsulenttilværelsen jeg har blitt kjent med nå i sommer har gitt mersmak. Jeg kunne tenke meg å jobbe som konsulent når jeg er ferdig utdannet. Da får jeg en variert hverdag hvor jeg får prøvd meg på mye forskjellig innen mitt fagfelt, sier hun. 

I denne filmen får du et innblikk i hvordan hverdagen med sommerjobb i Computas kan se ut.