Computas ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Computas skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over
framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventninger dere har til Computas i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policy for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet.
I Computas har vi har fokus på miljø og vi ønsker å være tydelige overfor våre ansatte og våre kunder på nettopp dette. Miljøpolicyen inngår som en del av vårt systematiske HMS-arbeid og er et ledd i arbeidet med å utvikle og bevare en bedriftskultur hvor de ansatte er bevisst på egne holdninger til miljøet. Øverste ledelse har ansvaret for at miljøledelsessystemet integreres i det eksisterende styringssystem, og at den etterleves og holdes ved like. Det primære miljøansvaret ligger imidlertid hos den enkelte under utøvelsen av sine arbeidsoppgaver.

Resten av policyen kan fås etter forespørsel til sentralbord@computas.com

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

 • Høyt fokus på kildesortering og redusere matsvinn
 • Kontinuerlig forbedre vårt eget miljøarbeid
 • Øke miljøbevissthet internt på arbeidsplassen

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:

Gjennomgang avfallshåndtering

 • Innhente sorteringsprosent
 • Veie søppel
 • Utføre markedsanalyse
 • Agenda på ledermøter
 • Generell oppfølging av miljøkriterier
 • Følge opp energiforbruk
 • Tilby de ansatte førstehjelpskurs
 • Informere nyansatte om miljørutiner
 • Agenda på ledermøter

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Computas? Send forslag til sentralbord@computas.com

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!