Vareregisteret VareWeb

Et godt vareregistreringssystem er helt nødvendig for at apotekene skal kunne utføre sine viktigste oppgaver: ekspedere resepter/ordre, omsette øvrige apotekvarer, samt for grossistenes logistikk- og distribusjonssystemer. Det har også en kritisk funksjon i infrastrukturen for informasjonsflyt, for hele apotekbransjen og i helsesektoren.

Farmaloggs eksisterende vareregistersystem skulle erstattes av en portalløsning som et viktig ledd i effektiviseringen av kjernevirksomheten deres. Det nye registeret skulle gi redusert tidsbruk på vedlikehold, økt registerkvalitet og bedre brukervennlighet. I tillegg ønsket Farmalogg seg en it-løsning som var enklere å drifte og vedlikeholde.

Resultat

Vi har, sammen med Farmalogg AS, utviklet vareregisteret VareWeb, som er nasjonalt og med få unntak omfatter alle varer, legemidler og handelsvarer som omsettes i apotek i Norge. Vareregisteret er en web-basert selvbetjeningsportal for registrering av nye varer og endringer. Løsningen har integrasjon med flere eksterne partner, blant annet mot Statens legemiddelverks FEST-tjeneste.

Vareregisteret inneholder opplysninger som er nødvendige for sikker og effektiv håndtering av varen i hele verdikjeden: fra produsent/leverandør, via grossist og detaljist, til sluttbruker. Sluttbrukerne er: legemiddel-fullsortimentsgrossistene, apotek, bandasjister, pakke- og statistikkfirma samt. produsenter av legedata- og EPJ-systemer. Løsningen ble satt i produksjon sent i 2012 og vi har i dag ansvar for vedlikehold og videreutvikling.

Smidig samarbeid

Vi jobbet sammen med Farmalogg etter en smidig prosjektmetodikk, som har vært svært vellykket. Løsningen har vært i kontinuerlig videreutvikling også etter prosjektet ble levert. Vi har et fast team som jobber med forvaltning og videreutvikling av VareWeb for Farmalogg.

Et felles register

Vareregisteret VareWeb leverer og henter informasjon fra/til

 • Alle apotek i Norge
 • Alle bandasjister som bruker FarmaPro
 • Alle fullsortimentslegemiddelgrossister
 • Enkelte EPJ-/legedatasystemer
 • Statistikkfirmaer
 • Apotekforeningens bransjestatistikk(BS)
 • Legemiddelverket
 • HELFO
 • WHO Collaborating Centre for Drugs Statistics Methodology (WHOCC)
 • Folkehelseinstituttet
 • Legemiddelgrossistene/kjedene
 • Espire
 • Apotekforeningen/ Apotekforeningens bransjestatistikk (BS)

Teknologi vi brukte

 • EpiServer
 • .NET
 • SQL Server 2012 R2
 • SOAP
 • REST

Vi gjorde

 • Analyse
 • Spesifikasjon og design
 • Systemutvikling
 • Integrasjon og arkitektur
 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk design
 • Test og testledelse
 • Prosjektledelse
 • Kvalitetssikring
 • Systemforvaltning

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen