Produktorientering og autonome team

Utvikling av programvare og digitalisering av tjenester blir mer og mer vanlig i alle sektorer og virksomheter. Dette stiller nye krav til innovative arbeidsmetoder, slik at du alltid kan henge med på utviklingen og tilpasse deg til endringer i markedet og kundenes forventninger og behov.

Computas veileder i omlegging av arbeidsorganisering fra tradisjonelle prosjekter til produktutvikling i autonome team, som gjør det raskere og enklere å håndtere økt kompleksitet og utnytte nye muligheter.

Arbeidsmetodikk som takler kompleksitet

Den beste måten å håndtere økt kompleksitet på er ved å bygge fleksibilitet og evne til å respondere raskt inn i arbeidsmetodikken. Produktorientering og autonome team er et svar på hvordan du kan organisere en virksomhet og arbeidet som blir gjort for å oppnå dette.

Computas tilbyr veiledning og rådgivning for å ta i bruk produktorientering som arbeidsmetodikk og organisere i autonome team. Våre konsulenter kan bistå med helhetlig veiledning, ledelse og gjennomføring, slik at din virksomhet kan effektivisere og optimalisere arbeidsprosessene.

Selvstyre og myndighet med autonome team

Autonome, eller selvstyrte team innebærer at faste arbeidsteam har myndighet til selv å styre hvordan de løser oppgavene sine og forbedre sin egen operasjon. Formålet er å flytte beslutningsmyndigheten nedover i en organisasjon, i stedet for å flytte informasjon oppover til ledelsen som så skal ta beslutninger for teamene. Autonome team sørger for at de som sitter nærmest brukeren av et produkt eller en tjeneste kan ta beslutninger og styre utviklingen. Dette sikrer at man løser de riktige problemene og skaper verdi for kunden.

Vi bistår med

Utredning – Vi avklarer hvor virksomheten står i dag, hvilket tankesett som er rådende og hvordan dere arbeider. På denne måten kan vi kartlegge hva slags utfordringer og behov bedriften har, og hvilken omstilling og veiledning som trengs.

Kunnskap – Våre konsulenter kan tilby kunnskap og kompetanse i produktorientert arbeid og organisering i autonome team. Dermed kan du være sikker på at dere får all oppfølging dere trenger underveis. Ved behov har Computas konsulenter som kan utplasseres i teamene for å hjelpe med arbeidet.

Problemløsning – Computas hjelper dere med å finne ut hva som bør fornyes eller endres, og hvordan dette kan gjennomføres. Informasjon, veiledning, korte eksperimenter med endring og coaching av team er noen av fremgangsmåtene vi benytter.

Innføring – Sammen kan vi foreslå en ny organisering for en tjeneste eller et produkt og planlegge en gradvis omlegging der dere får på plass allokering av mennesker, nye prosesser og oppfølgingsmekanismer. Vi følger dere underveis, slik at dere føler dere trygge på den nye organiseringen.

Portrettbilde av Ellen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ellen Mowinckel Daleng