Produktorientering og autonome team

Utvikling av programvare og digitalisering av tjenester blir mer og mer vanlig i alle sektorer og virksomheter. Dette stiller nye krav til innovative arbeidsmetoder, slik at du alltid kan henge med på utviklingen og tilpasse deg til endringer i markedet og kundenes forventninger og behov. Computas veileder i omlegging av arbeidsorganisering fra tradisjonelle prosjekter til produktutvikling i autonome team, som gjør det raskere og enklere å håndtere økt kompleksitet og utnytte nye muligheter.

Produktorientering står i kontrast til prosjektorganisering av arbeid. Digitale produkter er levende og må vedlikeholdes gjennom hele livssyklusen, de er aldri “ferdige,” i motsetning til et prosjekt som har en ende. Inndeling i gode produkter og tjenester som leveres av autonome team gjør at du raskere kan svare på endrede kundebehov og oppdatere tjenestene så lenge de leveres.

Arbeidsmetodikk som takler kompleksitet

Den beste måten å håndtere økt kompleksitet på er ved å bygge fleksibilitet og evne til å respondere raskt inn i arbeidsmetodikken. Produktorientering og autonome team er et svar på hvordan du kan organisere en virksomhet og arbeidet som blir gjort for å oppnå dette.

Computas tilbyr veiledning og rådgivning for å ta i bruk produktorientering som arbeidsmetodikk og organisere i autonome team. Våre konsulenter kan bistå med helhetlig veiledning, ledelse og gjennomføring, slik at din virksomhet kan effektivisere og optimalisere arbeidsprosessene.

Fra prosjekt til produkt – en ny måte å tenke på

Den tradisjonelle arbeidsmetoden innen de fleste fagfelt og virksomheter er prosjektorientert arbeid. Prosjekter har en definert plan med start og slutt, som er den tradisjonelle tilnærmingen til å oppnå kontroll på tid, kostnad og kvalitet. Men hvordan sikrer du at du leverer det kundene faktisk trenger – det som har mest verdi?

Produktorientering er en form for organisering som først og fremst sikrer at man bygger det riktige produktet – det som har verdi for kundene. Nær kontakt med kundene, kontinuerlig utvikling og forbedring står i sentrum. Å bli ferdig med en planlagt mengde funksjonalitet til et gitt tidspunkt og en gitt kostnad er definisjonen på prosjektsuksess – men ikke nødvendigvis på produkt- eller tjenestesuksess. Ofte må man også tilordne penger og mennesker til ulike initiativer på en annen måte enn det de tradisjonelle prosjektbudsjettene har gjort.

Produktorientering er spesielt relevant for all form for digitalisering og programvareutvikling. Hensikten med produktorientering er at du skal kunne oppdatere et produkt kontinuerlig så lenge du leverer tjenesten, og at de som kjenner både produktet og kundene og deres behov er de nærmeste til å beslutte hvilken retning produktet skal ta. Faste, autonome team med direkte kundekontakt og tydelige strategiske mål er en organisasjonsform flere og flere virksomheter velger å prøve.

Produktorientering innebærer å tenke nytt om hvordan du jobber med en tjeneste. Det kan kreve en ny inndeling og organisering av tjenestetilbudet i en virksomhet, og kan medføre en reorganisering av hele eller deler av virksomheten.

Computas kan bistå med:

Vi avklarer hvor virksomheten står i dag, hvilket tankesett som er rådende og hvordan dere arbeider. På denne måten kan vi kartlegge hva slags utfordringer og behov bedriften har, og hvilken omstilling og veiledning som trengs.

Våre konsulenter kan tilby kunnskap og kompetanse i produktorientert arbeid og organisering i autonome team. Dermed kan du være sikker på at dere får all oppfølging dere trenger underveis. Ved behov har Computas konsulenter som kan utplasseres i teamene for å hjelpe med arbeidet.

Computas hjelper dere med å finne ut hva som bør fornyes eller endres, og hvordan dette kan gjennomføres. Informasjon, veiledning, korte eksperimenter med endring og coaching av team er noen av fremgangsmåtene vi benytter.

Sammen kan vi foreslå en ny organisering for en tjeneste eller et produkt og planlegge en gradvis omlegging der dere får på plass allokering av mennesker, nye prosesser og oppfølgingsmekanismer. Vi følger dere underveis, slik at dere føler dere trygge på den nye organiseringen.

Selvstyre og myndighet med autonome team

Autonome, eller selvstyrte team innebærer at faste arbeidsteam har myndighet til selv å styre hvordan de løser oppgavene sine og forbedre sin egen operasjon. Formålet er å flytte beslutningsmyndigheten nedover i en organisasjon, i stedet for å flytte informasjon oppover til ledelsen som så skal ta beslutninger for teamene. Autonome team sørger for at de som sitter nærmest brukeren av et produkt eller en tjeneste kan ta beslutninger og styre utviklingen. Dette sikrer at man løser de riktige problemene og skaper verdi for kunden.

Computas veileder i produktorientering og autonome team

Computas har lang erfaring og bred praktisk kompetanse innen ulike organisasjonsformer og arbeidsmetodikker. Vi kan bistå med råd og hjelp i prosessen med å endre arbeidsstruktur i alle slags bedrifter som jobber med programvareløsninger.

Portrettbilde av Ellen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ellen Mowinckel Daleng