paneldebatt under arendalsuka 2021

Computas på Arendalsuka 2021

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.

Computas deltok på IKT-Norges arena og holdt to arrangementer. Mandag 16. august inviterte vi til Sofaprat: Hvordan kan virksomheter i offentlig sektor bli mer datadrevne?. Onsdag 18. august presenterte vi de første funnene fra en helt fersk undersøkelse om holdningsendringer til digitalisering i offentlig og privat sektor de siste 15 månedene. Etter presentasjonen fulgte debatt med representanter fra politikk og næringsliv.

Se opptak av arrangementene lenger ned på siden.

Foredrag

Sofaprat: Hvordan kan virksomheter i offentlig sektor bli mer datadrevne?

Mandag 16. august 2021 kl. 11:00 – 12:00

Samtalen ble ledet av Fredrik Syversen, Direktør strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge.

Hver uke blir det produsert mer data enn det samlet ble produsert i hele det forrige årtusenet. Disse dataene kan danne grunnlaget for verdiskapning og bedre og mer effektive offentlige tjenester. En viktig forutsetning er deling av data. En undersøkelse gjennomført av Norstat og Computas i 2021 viser at 7 av 10 virksomheter mener det er viktig å dele data for å sikre samfunnsutvikling og bransjeinnovasjon. Likevel svarer kun halvparten at de selv deler data i dag. Hvordan kan det tilrettelegges for mer datadeling? Hvordan kan offentlig sektor bli mer datadrevet uten å kompromisse med sikkerhet og etikk? UDI jobber målrettet for å forbedre sine tjenester gjennom å nyttiggjøre seg av data. I samtalen snakker vi om deres reise mot mer datadrevne løsninger, problemstillinger og muligheter ved deling av data.

Debatt

Holdningsendringer til digitalisering – Fersk undersøkelse!

Onsdag 18. august 2021 kl. 09:00 – 10:00

Hvilke digitaliseringstiltak har blitt gjennomført, og har virksomhetens prioriteringer endret seg som følge av pandemien? Stadig flere tar i bruk skytjenester, men hvilke problemstillinger fører dette med seg? Bør Norge bygge opp egne nasjonale skytjenester?

Computas presenterte de første funnene fra en helt fersk undersøkelse om holdningsendringer til digitalisering i offentlig og privat sektor de siste 15 månedene. Presentasjonen ble avrundet med debatt med representanter fra politikk og næringsliv.

I panelet satt:

  • Torill Eidsheim (H), Leder for Stortingets Teknogruppe
  • Torstein Tvedt Solberg (A), Stortingsrepresentant og nestleder for Stortingets Teknogruppe
  • Lena Lundgreen, Regional Business Leader Government EMEA i Microsoft
  • Hilde Singsaas, Direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Morten Forfang, Ph.D. i kunstig intelligens og fagdirektør i Computas
  • Ordstyrer: Eirik Norman Hansen

Hvem er Computas?

Computas er en norsk leverandør av IT-løsninger og rådgivningstjenester. Vi var det første selskapet i landet som jobbet med ekspertsystemer og maskinlæring, og er det eneste miljøet som siden den gang har holdt fokus på kunstig intelligens. Gjennom over 30 år har vi bygget opp en unik kompetanse innen verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til både offentlig og privat sektor. Vi utvikler løsninger for flere store virksomheter i offentlig sektor, som UDI, NAV og Domstoladministrasjonen og har ofte totalansvar for prosjektene. Når teknologien tar seg av det enkle og rutinemessige, kan de ansatte bruke tiden sin på saker som krever hjerte og hjerne, innsikt og omsorg. Det gir bedre flyt i driften av Norge.