Spisser satsningen på datavarehus i skyen med dansk oppkjøp

sharkcell og computas portrett
(f.v) Jon-Gunnar Aasen og Frederik Brøns.

Computas har nylig kjøpt det danske selskapet SharkCell. Men ambisjonene bak kjøpet handler om mer enn vekst i det danske markedet.

– Vårt overordnede mål er å hjelpe nordiske virksomheter til økt verdiskapning gjennom innsikt, datadrevne beslutninger og prosesser, sier den norske Computas-sjefen i Danmark, Jon-Gunnar Aasen.

For å bli datadrevet må man ha et godt datagrunnlag å jobbe ut i fra. Stadig flere virksomheter ser verdien av å modernisere tradisjonelle datavarehus og flytte datavarehuset til skyplattformer som Microsoft Azure eller Google Cloud Platform.

– For en kunde som vil ha et godt datavarehus i skyen er datakvaliteten avgjørende. Det nytter ikke bare å kaste data opp i skyen, man må sikre at alt er pålitelig, og ha en plan for hvordan dataene skal kunne brukes.

Dette sier administrerende direktør Frederik Brøns i SharkCell. Sammen med Jon-Gunnar Aasen spretter han champagnen for å feire sammenslåingen av de to selskapene.

Med oppkjøpet øker den danske avdelingen av Computas fra 15 til 25 ansatte. Et sterkere fotfeste i Danmark gir det norske IT-selskapet bedre grunnlag for videre vekst i hele Norden.

Men det er også et strategisk viktig grep for at Computas skal ta en tydeligere posisjon innenfor business intelligence og modernisering av datavarehus også i Norge. Dette er et område hvor SharkCell har sterke referanser i det danske markedet.

– At SharkCell har to av Danmarks største pensjonsselskaper, Velliv og AP Pension, blant sine kunder, er et springbrett for å tilby skybaserte datavarehus til pensjonsselskap i hele Norden, sier Aasen.

Relevant, kvalitetssikret og brukervennlig

Computas har fra før bred erfaring fra offentlig forvaltning, energi, kraft og helse. Men Aasen forteller at behovene ofte er de samme uavhengig av sektor og bransje.

– Hjertet i de fleste virksomheter er data, og vår erfaring viser at de ønsker hjelp til å tilgjengeliggjøre og kvalitetssikre datagrunnlaget sitt.

Mengden av tilgjengelige data øker for hver dag som går. Utfordringen for virksomheter som ønsker å bli mer datadrevne, er at de har løsninger som er lite fleksible og fremtidsrettede. Tradisjonelle datavarehus er rett og slett ikke designet for å håndtere den massive økningen av data, i forskjellige formater.

Da gjelder det å heve blikket fra forskjellige systemer og unngå “datatretthet”. Det ligger mange muligheter i et datavarehus i skyen, men man må være i stand til å sette det opp riktig, trekke ut informasjonen som er relevant og sikre datakvaliteten. Fokuset er å finne enkle løsninger på vanskelige problemstillinger.

– Først må grunnlaget for å bygge være på plass. Uansett plattform gjelder det å hente ut de rette dataene, og å utvikle brukervennlige softwareløsninger tilpasset forskjellige brukere i virksomheten, sier Brøns.

SharkCell har bygget løsninger for kunder ved bruk av Google Cloud Platform og Bigquery. Med SharkCells gjenbrukbare elementer kan dette gjøres på halvparten av tiden, og derfor til langt lavere kostnad enn det som er vanlig.

Daglig leder i Computas Danmark Jon-Gunnar Aasen (t.v.) og administrerende direktør i SharkCell Frederik Brøns feirer sammenslåingen. Foto: Computas

Skreddersyr løsninger

Et datavarehus skal strukturere dataene slik at de egner seg for analytisk behandling, prediktiv analyse, automatisering og AI. Men for at arbeidet skal gi resultater, trengs det også et tett samarbeid med kundene.

– Verdien ligger både i plattformene man bygger på, og i hvordan de kan benyttes til å skreddersy løsninger etter behov. Vi jobber tett på kundene for i fellesskap å skape noe som gir varig verdi for dem, sier Brøns.

Skal data over fra en serverløsning er det noen utfordringer som må løses på veien. Men fordelene ved å flytte til skyen er flere:

  • Det hele kan gjøres trinnvis samtidig som kvaliteten på dataene sikres.
  • Man får et mer fleksibelt system som er lettere å skalere etter hvert som datamengden øker.
  • Behovet for investeringer er lavere enn ved serverbundne løsninger.
  • Med de tekniske rammene på plass, kan fokuset raskere rettes mot funksjonalitet.
  • Tidsaspektet er også viktig. Et datavarehus i skyen som er satt opp riktig vil kunne gi umiddelbare svar når det trengs oppdatert tallmateriale og innsikt.

Dobbelt effekt

Aasen mener et godt datavarehus i skyen gir en dobbelt effekt. Når de ansatte gjennom brukervennlige løsninger enklere kan få tilgang til data, vil de også benytte seg mer av datagrunnlaget, få økt innsikt og kunne beslutte og handle mer effektivt – rett og slett få en bedre arbeidshverdag. Både Aasen og Brøns understreker betydningen av læringsprosessen.

– Man kan sammenligne det med å sette seg bak rattet i en Tesla. Man må kunne bruke rattet før man lærer seg hvordan man skal få bilen til å kjøre selv. Det er både en teknisk og en menneskelig reise, sier Brøns.

En reise som underveis åpner for uante muligheter.

– Det er et veivalg å gå fra en tradisjonell løsning til noe som er mer langsiktig og fleksibelt. Vi bygger produkter sammen med kundene. Heller enn å servere et ferdig system som de må tilpasse seg, danner vi oss et bilde av utfordringene de står overfor og hva vi kan gjøre for å løse dem, avslutter Aasen.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål vennligst kontakt

Jon-Gunnar Aasen