Computas på Arendalsuka

Fra mandag 15. august var det atter en gang duket for Arendalsuka! Her møttes nasjonale og lokale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv for debatt og utforming av politikk. Computas var sponsor og deltaker på IKT-Norges arena og hadde to poster på deres program.

Mandag 15. august – kl 11 – 12

Morgendagens utvikling #BeyondTheBuzz – fersk undersøkelse

Hvordan gjøre gode digitaliseringsvalg som gir reell gevinst og varer? Gjør hypes og buzzord det vanskelig å ta gode valg for modernisering og IT-utvikling? Computas presenterte funn fra en helt fersk undersøkelse om holdninger til digitalisering blant norske IT-ledere. Sammen med et ekspertpanel invitertes publikum til å dele sin mening i en uformell runde med «Hot or Not».

I panelet:

  • Catherine Janson, IT-direktør i Politiet og direktør i Politiets IKT-tjenester (PIT)
  • Wenche Snell, Avdelingsdirektør utvikling og digitale kanaler, Helsedirektoratet
  • Lena Lundgreen, Regional Business Leader Government EMEA, Microsoft

Rustam Mehmandarov, Sjefsingeniør i Computas, ledet samtalen. Han har over 15 år erfaring som konsulent – og har bred erfaring fra flere ulike bransjer og virksomheter. Med ekspertise på sky og arkitektur er han en ettertraktet kurs- og foredragsholder internasjonalt. Han er en av få på verdensbasis som har fått utmerkelsene Java Champion og Google Developers Expert (GDE). Med denne solide erfaringen har han en sann nese for hva som er buzz or real.

Se opptaket av arrangementet her:

Onsdag 17. august – kl 9 – 10

Frokostprat: Teknisk Museums nye storsatsning – en nødvendig arena for å lykkes med Kunstig intelligens (KI) 

7 av 10 norske barn oppgir at de kan lite om kunstig intelligens (AI/KI). Hvor godt utgangspunkt gir det oss som samfunn til å lykkes med en teknologi som er avgjørende for å løse fremtidens utfordringer? Teknisk museum sin nye storsatsning – en permanent data- og teleutstilling som styres av kunstig intelligens, skal gi barn, foreldre og skolen en ny arena for å diskutere muligheter og problemstillinger knyttet til kunstig intelligens og digitalisering. Det norske IT-selskapet Computas har rådgitt i utviklingen i den nye ambisiøse utstillingen som går under navnet I/O. 

I en samtale mellom Frode Meinich, Museumsdirektør Teknisk museum, Inga Strümke, forsker ved NTNU og Simula og Morten Forfang, fagdirektør i Computas, ble funn fra en fersk undersøkelse om norske barn og foreldres kunnskap og holdinger til KI diskutert. Samtalen ble ledet av Fredrik Syversen, Direktør strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge.

Se opptaket av arrangementet her: