Computas på Arendalsuka

Fra mandag 14. august var det atter en gang duket for Arendalsuka! En møteplass for nasjonale og lokale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv for debatt og utforming av politikk. Sammen med IKT-Norge hadde vi to spennende arrangementer, hvor eksperter diskuterte funn fra vår helt ferske undersøkelse om digitalisering i norsk næringsliv.

Tirsdag 15. august – kl 13 – 14

Digitalisering + bærekraft = sant. Men hvem skal gjøre jobben? 
Digitalisering utpekes ofte som en avgjørende faktor for å lykkes med det grønne skiftet. Men hvordan skal vi lykkes med dette som ofte omtales som en tvillingtransformasjon? Hvilket ansvar hviler på politikerne og hvilket ansvar må næringslivet selv ta? NIFU presenterer hovedfunn fra forskningsarbeid om fremtidige behov, og Computas legger frem funn fra en helt fersk undersøkelse utført blant norske ledere innenfor digitalisering. Vi får også et innlegg fra Hedda Heyerdal, gründer innen grønn omstilling og leder for Bikeloop, og utfordrer politikere til debatt om hvordan Norge skal lykkes med digitalisering i bærekraftens navn.

Deltakere:

  • Håkon Endressen Normann, Forsker fra NIFU
  • Trond Eilertsen, Adm.dir Computas og styreleder i KID/NTNU
  • Hedda Heyerdal, Adm.dir og gründer Bikeloop
  • Torkil Vederhus, Partisekretær i Miljøpartiet De Grønne
  • Ordstyrer: Mali Hole Skogen, Teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge
Se opptak fra arrangementet her

Onsdag 16. august – kl 12 – 13

Fersk undersøkelse: Bruk av AI blant norske virksomheter
Hvor godt rustet er norske ledere i offentlig og privat sektor for å ta i bruk AI? For fjerde året på rad har Norstat på vegne av Computas gjennomført en undersøkelse i offentlig og privat sektor om holdninger og ambisjoner til bruk av AI. Over halvparten mener kunstig intelligens er viktig for verdiskapning i det norske samfunnet, men 1 av 4 opplever at det er for mange hindringer for å ta teknologien i bruk i praksis. Vi presenterer funnene, og et panel med representanter fra offentlig og privat sektor kommenterer på disse. 

Deltakere:

  • Christopher Frenning, CTO i Microsoft
  • Heidrun Reisæter, Teknologidirektør i NAV
  • Liv Dingsør, Administrerende direktør i Digital Norway
  • Morten Forfang, Ph.D. i kunstig intelligens og fagdirektør i Computas
  • Ordstyrer: Fredrik Syversen, Direktør strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge
Se opptak fra arrangementet her