Automatisering betyr nytte for forretningen

Torsdag 2. juni inviterte Computerworld til en spennende digital konferanse om automatisering. Å tenke automatisering gjør at bedriften din først kan bevege seg raskere og mer effektivt. Sammen med UDI snakket vi om automatisering når krise inntreffer og endringer i regelverk skjer over natten. Les mer nedenfor.

Automatisering når endringer skjer over natten

Hvordan reagere raskt når krise inntreffer og endringer i regelverk skjer over natten? Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber med å automatisere saksbehandlingen for flyktninger som kommer til Norge fra Ukraina. De har rett til «Kollektiv beskyttelse» som er en type Asylsøknad. Kollektiv beskyttelse betyr at asylsøkeren ikke blir behandlet individuelt, men som gruppe, og gir rett til 1 års oppholdstillatelse som kan fornyes to ganger (tilsammen tre år). Tillatelsen gir arbeidstillatelse, rett på helsehjelp og rett til barnehage og skole. Løsningen baserer seg på automatiseringsplattformen man utviklet ifm automatisering av saksbehandlingen for statsborgerskapssaker.

Maren Tveitereid

Maren er seniorrådgiver i Digitaliseringsavdelingen i UDI. Hun har ca 10 års erfaring fra arbeid i krysningspunktet mellom fag og IT. De siste årene har hun jobbet med automatisering av saksbehandling i UDI innenfor fagområdene familieinnvandring, norsk statsborgerskap og nå sist kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Ukraina. 

Simen Samuelsen 

Simen er senior systemutvikler og teknisk arkitekt i Computas, og han har bred erfaring med alt fra datamodellering til teknisk arkitektur innen moderne IT-løsninger. De siste årene har han jobbet med automatisering av saksbehandling hos UDI, og hvordan samspillet med det nye og det gamle skal fungere mest mulig sømløst.

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen