Computas på Digitaliseringskonferansen

Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Årets konferanse ble arrangert på Gardermoen 22. og 23. august 2022. Tema for konferansen var brukeren i sentrum, og vi fikk høre om hvordan dette gir føringer for digitaliseringsarbeidet, ledelse, bruk og deling av data – og utvikling av sammenhengende tjenester på tvers. Utlendingsdirektoratet (UDI) og Computas var utstiller og finalist til Digitaliseringsprisen 2022.

En av årets tre beste offentlige innovasjoner

Hvert år deler Digdir ut Digitaliseringsprisen til det beste digitaliseringsprosjektet i offentlig sektor. Årets finalister var Forsvarets «Min side»-løsning, Utlendingsdirektoratets automatisering av søknader om statsborgerskap, og TISK IKT, et storstilt digitaliseringssamarbeid for å takle pandemien. Etter avstemming blant deltakerne på Digitaliseringskonferansen ble det klart at det var det offentlige pandemiprosjektet TISK IKT som gikk av med seieren. At juryen valgte ut og nominerte UDIs løsning for automatisering av søknadsprosessen for statsborgerskap, utviklet i samarbeid med IT-selskapet Computas, blant over 50 innmeldte prosjekter og løsninger, er en stor anerkjennelse – både til samfunnsnytten og innovasjonsgraden i løsningen.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen