Fire ting du må tenke på før du flytter til Google Cloud

Å flytte til skyen har mange fellestrekk med en vanlig flytteprosess. Foto: COLOURBOX

Alle som har flyttet en gang eller to i livet vet at det kan være slitsomt. Kasser skal både fylles og tømmes, og det nye hjemmet skal organiseres fra scratch. Kanskje du underveis i pakkingen mister oversikten over hva som er i de forskjellige kassene. Kjøkkenutstyret fraktes til badet og bøkene til soverommet. Et verdifullt bilde blir skadet. Esken med gamle videokassetter, som egentlig skulle kastes, havner innerst i boden – igjen.

Litt slik kan det være å flytte til skyen også. Det virker både forlokkende og skummelt å ta steget. Nye muligheter kan åpne seg og endringer gjøres raskere. Men hva med kostnader og sikkerhet? Målet er at både flyttingen og den nye hverdagen skal gå på skinner. Men hvordan? Dette er fire ting det er verdt å tenke på før du går i gang med flyttesjauen.

1. Planlegging og kontroll 

Ingen flyttejobber er like. Men det finnes en del enkle grep som kan hjelpe deg å unngå at det som skulle være en ryddig prosess blir mer kaotisk enn forventet. Bedre planlegging og kommunikasjon, tydelige prioriteringer, vanntette sikkerhetsløsninger. 

– Den suverent vanligste hindringen er mangel på skykompetanse, som man typisk først oppdager et stykke ut i prosessen. På delt andreplass kommer regulatoriske forhold og utfordringer med å håndtere ringvirkninger i organisasjonen, som eierskap og økonomiske forhold.

Dette sier Morten Forfang, fagdirektør for skyplattform i Computas.

Det norske IT-selskapet leverer tjenester som hjelper kunder med å flytte til og utnytte potensialet i skyplattformer. Som Google Cloud Premier Partner er Computas blant Nordens fremste eksperter på Google Cloud — en trivelig flyttepartner, som de selv sier.

Morten Forfang, fagdirektør for skyplattform i
Computas. Foto: TUM Studio

– Får man på plass en solid plan og har god kontroll på prosessen underveis, er man godt rustet til å høste gevinstene av teknologien, forklarer Forfang.

For en tradisjonell IT-avdeling kan det bli et kulturkræsj når gamle skiller viskes ut til fordel for en mer åpen tilnærming.

– Mange strever med å stå løpet ut, de vipper ting over i skyen uten å endre måten å jobbe på. Da er det vanskelig å utnytte mulighetene skyen byr på, sier Forfang.

Derfor mener Forfang at man også må tenke på andre aspekter enn de rent tekniske – som at kompetansegap i organisasjonen må tettes. Computas har opplæring som en viktig del av sitt tilbud når de hjelper kunder med å flytte til skyen. 

2. Sikkerhet og risiko 

Med økende cyberkriminalitet havner sikkerhet stadig høyere på agendaen. Og for å videreføre flytteanalogien: Selv om den nye boligen ligger mer skjermet til, bør du ikke gå hjemmefra uten å låse døra og slå på alarmen.

– Noen tror at de ikke trenger å tenke på at ting kan forsvinne i skyen, men det må de faktisk gjøre, poengterer Forfang.

Uansett hvor dataene er lagret, er risikoen alltid til stede for at et eller annet kan skje.

– Sikkerhetsmekanismene i for eksempel Google Cloud er gjennomtenkte, solide, enkle å bruke og allikevel sofistikerte. Mekanismene er også gjennomgående. Det er som å gå fra å ha nøkler på hver dør i huset til å ha et sentralt alarmsystem. Alarmsystemet kan gi deg muligheten til å sikre hele huset med et tastetrykk, men også det motsatte – du kan åpne hele huset eller enkelte rom med et tastetrykk.

Det kan ta tid å komme i orden, enten det er i ny bolig
eller i skyen. Foto: Colourbox

Hvilke sikkerhetsfunksjoner skal man skru på og hvilke skal man la være av? Det er viktig å kjenne plattformen godt for å utnytte sikkerhetsmekanismene riktig, samt ha gode rutiner i sikkerhetsarbeidet.

– For de aller fleste er det sånn at sikkerheten i skyen er å foretrekke framfor sikkerheten on-prem, men det betyr ikke at man ikke skal gjøre risikobetraktninger eller kan overlate sikkerhetsarbeidet til plattformleverandøren, sier Forfang.

3. Raske endringer  

Hva er så den største oppsiden ved å flytte til sky? Muligheten for innovasjon og raske omstillinger er gjerne det som lokker mest. I skyen har du tilgang til et stort spekter av tjenester innen områder som dataanalyse, AI og maskinlæring.

Men nettopp det at skyteknologi stadig er under utvikling og oppdatering, er en stor utfordring for mange. Det er krevende å holde oversikt og kontroll over de hyppige endringene.

– Det er løpende oppdateringer av vilkår, priser, teknologi og muligheter. En ting er å få med seg disse, en annen ting er å vurdere hva endringene betyr for den spesifikke kunden, sier Forfang.

– Og hvis man på toppen av det hele har ambisjoner om å utnytte skyteknologien til det fulle, kreves det spisskompetanse på den enkelte plattformen, og erfaring som gjør deg i stand til å agere på mulighetene man ser, fortsetter han.

Det kreves kompetanse for å utnytte skyteknologien til fulle. Foto: Colourbox 

4. Få hjelp av en god skypartner

Skyteknologi kan bidra til innovasjon og verdiskaping, men den kan også gjøre hverdagen enklere. Dette i seg selv er en viktig grunn til å brette opp ermene og sette i gang.

Computas ble nylig kåret til «Google Cloud Services Partner of the Year». Med oss som skypartner kan du få hjelp til å planlegge og gjennomføre flytteprosessen, og til å styre den inn på et spor som gir de gevinstene som var hovedgrunnen til hele flyttingen. Og så slipper du å betale for lagring av den støvete esken med VHS-kassetter som aldri vil bli spilt igjen.

Ønsker du en prat om Google Cloud?

Ta kontakt med oss i dag!

Denne saken ble først publisert på TU.no 10. mai