Hva er et Designsystem? 

Brukeropplevelse og design bør gå hånd i hånd med system- og applikasjonsutvikling. Med et gjennomarbeidet designsystem forenkles samarbeidet mellom designere og utviklere. Er du interessert i å ta i bruk designsystem for din virksomhet? Computas gir deg den helhetlige oppfølgingen du trenger

Et designsystem er en tradisjonell designmanual som beskriver virksomhetens eller et produkts visuelle profil og identitet, er gjerne statisk og gir rom for tolkning når utvikleren skal kode designelementene. Der mange designmanualer nøyer seg med å oppgi f.eks. fargekoder, har et designsystem et fullt anvendbart oppsett for kodebibliotek som kan importeres av utvikleren – dette gir fordeler for alle involverte.

Utviklerne kan gjenbruke elementer, og slipper å kode alt fra bunnen av, noe som er kostnadsbesparende i utviklingen av applikasjoner, systemer og andre digitale løsninger. Det gjelder spesielt for kunder med store, eller flere applikasjoner. Det krever et godt brukergrensesnitt, gjenbruk av designelementer og rask utviklingstakt. Designerne sikres en gjennomtenkt og profesjonell brukeropplevelse i alle digitale systemer og applikasjoner. Dessuten sikres en enhetlig profil av virksomheten og merkevaren – på tvers av alle systemer både internt og eksternt. En stadig større utfordring etter hvert som virksomheten presenterer seg på flere flater og gjennom flere kanaler. 

Red Dot Award for designsystem

Computas har bidratt i utviklingen av designsystemet til Aize (tidligere ix3, softwareselskapet i Aker Solutions). Et praktisk og gjennomtenkt rammeverk som forener utvikling og design i ett og samme system. Systemet vant i 2020 den prestisjetunge Red Dot Award. – Designsystemet gir en forutsigbar brukeropplevelse på tvers av produktene, og raskere utvikling, sier Viktor Frik fra Aize som ledet prosjektet. – Hovedmålet var å utvikle et designsystem som ikke bare matchet brandingen i selskapet, men som også bygget noe med sin egen identitet. Begge disse faktorene manglet i det gamle designsystemet og det tok vi tak i under utviklingen av det nye, sier han.

Hvorfor velge designsystem og Computas?

Computas har 35 års erfaring med system- og applikasjonsutvikling. I vårt brede, tverrfaglige miljø som er representert i våre utviklingsteam, har design og brukeropplevelse lenge stått høyt på agendaen. Vi har et stort fagmiljø med designere og frontend-utviklere som jobber integrert i teamene og tett sammen med systemutviklere og andre teknologier gjennom hele utviklingsprosessen. Derfor har våre designere og frontend-utviklere god erfaring med å vite hva som kreves for at et enhetlig design skal benyttes gjennomgående av utviklerne. Og de vet hvilke utfordringer og omveier utviklingsteamet må gjennom dersom ikke tydelige rammer for design og brukeropplevelse er satt. 


Portrettbilde av Ram Yoga

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ram Yoga