Hva er tjenestedesign?

Tjenestedesign handler om å utvikle gode, brukerrettede opplevelser, på tvers av digitale flater, fysiske omgivelser og visuell kommunikasjon. Tjenestene man lager etterstreber å være intuitive, brukervennlige, meningsfulle og trygge. For å kunne utvikle dette må man ta utgangspunkt i folks faktiske behov og adferd.

En essensiell del av arbeidet dreier seg derfor rundt innsiktsfasen. Det er viktig at alle involverte har samme forståelse for hva den faktiske problemstillingen er, og at det gjøres et godt innsiktsarbeid i oppstarten. Slik sikrer man at alle har en god forståelse for konteksten og brukernes og virksomhetens behov. Tjenestedesign brukes ikke bare til å skape nye tjenester, men også til å forbedre ytelsen av eksisterende tjenester.

Vanligvis testes en rekke ulike hypoteser og prototyper i arbeidet med å utvikle gode brukeropplevelser. Denne utprøvingen starter gjerne tidlig og fortsetter gjennom hele prosessen til endelig løsning er nådd. Dette gjør at man kan lære av eventuelle feil og justere underveis.

Tjenestedesignprosessen 

Computas bruker «Trippel diamant»-modellen. Denne består av tre faser, og hver fase inneholder to trinn som tar for seg hvordan prosessen først utforsker for så å definere.

Figur 1: Hentet fra Doga: https://doga.no/aktiviteter/design-og-innovasjon/stimulab/arbeidsmetode/

Den første diamanten kalles diagnosefasen. Denne fasen handler om innsikt, hvor man sammen med kunden utforsker problemstillingen i sin helhet. Dette skal resultere i en felles forståelse for problemet for å sikre at løsningen er basert på reelle behov.

I diamant nummer to utforskes mulighetene og man jobber med ideutvikling. Her involveres brukere som testpersoner slik at man kan definere hvilken retning som best løser problemet.

Den siste diamanten består av videreutvikling, prototyping og simulering av den definerte løsningen. Helt til slutt implementeres løsningen av kunden.

Modellen på brukersentrert tilnærming er en annen måte å illustrere dette arbeidet på. Modellen tar for seg hvordan man aktivt involverer brukere gjennom hele utviklingsprosessen og viser koblingen mellom disiplinene Design Thinking, Lean Startup og Agile/smidig utvikling.

Figur 2: Brukersentrert tilnærming

Hvorfor velge tjenestedesign og Computas?

En tjenestedesigners jobb er å forbedre samhandlingen mellom bruker og de som yter tjenesten, og sikre at det gir en positiv opplevelse for begge parter. For å få til dette til er det mange enkeltelementer som det må tas hensyn til, og alle disse må struktureres og utvikles på en helhetlig måte. Arbeidet krever derfor en tverrfaglig tilnærming, og derfor lener ofte en tjenestedesigner seg mot andre designdisipliner, som interaksjonsdesign og grafisk design, samt faglig ekspertise innen forretningsutvikling, konseptutvikling, applikasjonsutvikling og arkitektur. Computas har bakgrunn og erfaring fra mange ulike virksomheter i både offentlig og privat sektor og våre spesialister på tjenestedesign har erfaring med å jobbe i tverrfaglige team. Dette gir en unik kompetanse og fleksibilitet, som kommer våre kunder til nytte.

Har din bedrift nye forretningsbehov og trenger nye eller forbedrede løsninger? Da kan Computas bidra med nytenkning og innovasjon.

Kilder:
ks.no
aho.no
interactiondesign.org
doga.no


Portrettbilde av Ram Yoga

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ram Yoga