Vekst i Computas: 24 nye konsulenter på plass

Det er fullt hus i lokalene til Computas denne uken.

Denne uken begynte 24 nye ansatte i Computas. 19 av dem kommer rett fra skolebenken, og utgjør det nye Computas NXT-kullet. 

Overgangen fra skolebenken til arbeidslivet kan være krevende. Derfor har Computas etablert NXT – en avdeling som skal gi nyutdannede praktisk erfaring og skreddersydd oppfølging fra første dag i arbeidslivet. I avdelingen får de unge teknologene den treningen og veiledningen de trenger for å jobbe godt i tverrfaglige team. Det er også et mål å styrke nettverket mellom de nyutdannede slik at de i større grad kan dele erfaringer og støtte hverandre.

Kremen av kremen

To viktige elementer ved kulturen i Computas er kunnskapsdeling og samarbeid. Grunnlaget for å lykkes med dette legges allerede i innfasingsperioden og det settes av en uke til et felles innfasningsprogram for alle nyansatte. 

Det er fullt hus i lokalene til Computas denne uken. Teamleder i Computas NXT, Ingrid Giæver, har sett frem til å ta imot de unge konsulentspirene.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med alle sammen, og at de får møte hverandre. Det er kremen av kremen som begynner i avdelingen i år. Jeg er veldig imponert over dem, smiler hun.  

Flere har hatt sommerjobb

Mye er nytt for de 19 ferske konsulentene, men lokalene i Akersgata kjenner flere av dem til fra før. I over ti år har Computas gjennomført et studentprogram i løpet av sommeren. Flere av årets nyansatte har deltatt i studentprogrammet. 

– Flere har hatt sommerjobb hos oss før, kan Ingrid fortelle. – De tidligere sommerstudentene har vist gode faglige egenskaper som gjør at vi er veldig trygge på dem. 

Med både sommerstudentprogrammet og NXT satser Computas på nyutdannede. Dette er viktig, mener Ingrid. – De nyutdannede kommer med masse nyttig erfaring og ny teori, kanskje spesielt innen kunstig intelligens og den verdenen. De tar med seg masse ny og fersk kunnskap inn i organisasjonen, og det er veldig nyttig, forteller Ingrid. 

De første ukene

Innfasingsprogrammet går over én uke og skal bidra til at de nye ansatte raskt blir kjent med selskapet, kundene og arbeidsmetoder. Intern nettverksbygging er også viktig når man skal dyrke frem samarbeid og en kunnskapsdeling. Computas’ mål med NXT er å etablere et fremoverlent og godt arbeidsmiljø som kan få den enkelte til å blomstre – og til å komme raskere ut i oppdrag. 

– De første ukene er veldig viktige, forteller Ingrid. – Det er viktig å gi dem anledning til å bli kjent med hverandre og andre i bedriften. Og så tror jeg denne første perioden her blir veldig gøy. Når det kommer et sånn innrykk av masse unge folk, så merkes det på hele organisasjonen. Det blir som et friskt pust, med litt høyere støynivå, og det er veldig gøy, sier hun. 

I avdelingen NXT får de nyutdannede teknologene tett oppfølging og et skreddersydd program for å feste grepet om sin nye rolle. De kommer ofte raskt ut i oppdrag hos kunde, men møter sine kollegaer i NXT jevnlig til sosiale eller faglige sammenkomster 

– Selv om de nyansatte er i oppdrag, har vi faste NXT-dager utover høsten, hvor det er fokus på kompetanseheving i fellesskap, avslutter Ingrid.