Ansettelsesrekord i Computas

Nyansatte 2022 og avdelingsledere

Foto: Noen av våre nyansatte og deres avdelingsledere under velkomstmiddag onsdag.

 

Digitaliseringen øker, og i takt med det øker også etterspørselen etter IT-kompetanse. Denne etterspørselen merker IT-selskapet Computas, og har derfor åpnet for et rekordstort antall nyansatte. Denne uken ønsket de 28 nye ansatte velkommen til sine kontorer i Oslo og Trondheim. 

I sommer gjennomførte Norstat på vegne av Computas en landsdekkende undersøkelse blant norske IT-ledere. Undersøkelsen avslører at norske virksomheter fortsetter å investere kraftig i digitalisering, og oppgir at de skal øke investeringene til dette i året som kommer. Det er et sikkert tegn på at behovet for Computas tjenester vil fortsette å øke i tiden som kommer.

– Vi har vunnet en rekke nye oppdrag den siste tiden og har også økt etterspørsel fra eksisterende kunder. Dette er derfor et riktig tidspunkt for oss å åpne for flere ansatte, sier Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas. Han tror også nye, spennende prosjekter gjør Computas attraktiv som arbeidsgiver.

Konkurranse om de beste hodene

Det er stor konkurranse om hodene i IT-bransjen om dagen. Eilertsen, som har ledet Computas siden 2004, mener kultur er avgjørende for å tiltrekke seg, og beholde flinke folk.

 Når man har kultur i fokus, må man også være selektiv i rekrutteringen. Vi har en høy standard hos oss både på fagkompetanse, men også på personlig profil og verdigrunnlag. At vi på tross av dette har et rekordstort kull på vei inn i selskapet, gjør meg veldig stolt og optimistisk med tanke på fremtiden til både Computas og våre kunder, sier han.

Han peker blant annet på NXT, Computas program for nyutdannede, som noen av bakgrunnen for rekordrekrutteringen.

Dyrker fag og samarbeid

To viktige elementer ved kulturen i Computas er kunnskapsdeling og samarbeid. Grunnlaget for å lykkes med dette legges allerede i innfasingsperioden og det settes av en uke til et felles innfasningsprogram for alle nyansatte. Det har derfor vært fullt hus hos Computas på Egertorget denne uken. I tillegg går ansatte som kommer rett fra skolebenken inn i et mer omfattende innfasingsprogram i avdelingen Computas NXT.

 Når vi åpner for flere nyansatte enn tidligere, er det ekstra viktig å bidra til at de raskt blir kjent med selskapet, våre kunder og måte å jobbe på. Intern nettverksbygging er selvsagt også viktig når vi skal dyrke frem samarbeid og en kunnskapsdeling. Innfasingsprogrammet er bygget og testet over mange år, forteller Eilertsen.

Nyetablert enhet i Trondheim

Tre av utviklerne som har deltatt under innfasingsuken skal videre til Computas’ nye enhet i Trondheim som ble etablert i vår.

– Vi ser frem til å ta i mot våre nye kolleger i Trondheim, sier leder for avdeling, Ida Ryland. Hun røper at det vil bli mye fokus på rekruttering også fremover.

– Vi har allerede fått nye, spennende oppdrag i Trondheimsregionen, så her vil det være nok av utfordrende oppgaver å gå i gang med, sier hun.