Workshop: Atlassian Accelerate

Atlassian Accelerate er en rådgivende workshop for kunder som ønsker å optimalisere deres nåværende bruk av Jira, Confluence og Jira Service Management (tidligere: Jira Service Desk), eller en kombinasjon av disse. Vi hjelper også kunder som ønsker en god start med deres nyervervede verktøy.

Computas fasiliterer en interaktiv sesjon hvor vi sammen utforsker deres behov og inspirerer til nye ideer, undersøker nødvendige konfigurasjoner, jobber med arbeidsprosesser eller informasjonsstruktur, og hjelper deg med å identifisere hvordan utfordringer best kan løses.

Med Atlassian Accelerate vil du få en forståelse av best-practice og optimal utnyttelse av bruk og administrasjon av Atlassians verktøy, og hvordan du får mest mulig ut av din investering. Våre Atlassianeksperter vil lede deg gjennom de nødvendige emnene slik at du kan gjøre veloverveide beslutninger for videre fremgang i ditt selskap eller team.

Velg mellom følgende hovedaktiviteter:

 • Bredt spekter: Deres situasjon, utfordringer og ønsket målbilde
 • Forståelse av arbeidsprosesser for å supportere nåværende utfordringer og hvordan komme dit man ønsker å være
 • Live demo av eksempelløsninger til liknende behov
 • Jira helsesjekk
 • Informasjonsmodellering for Jira og/eller Confluence for å supportere dine behov
 • Q&A sesjon med emner etter ønske

Kjenner du deg igjen i dette?

Utfordringer

Stor og uhåndterbar Jira-konfigurasjon, suboptimal bruk av Jira/Confluence, manglende struktur og eierskapsforankring, utydelig innkjøpsprosess, utfordrende samhandling og tidskrevende rapportering

Gevinster

En skarp plan for informasjonsstruktur og deling, effektiv samhandling, status og fremdrift lett tilgjengelig, økt agilitet/smidig samarbeid, spesialtilpassede maler for enkel gjenbruk, teknisk support og enkel lisenshåndtering

Leveranse
 • Sammenfattet versjon av presentert materiale
 • Forslag til løsninger med tilhørende lisenser
 • Eventuelt: estimat for ferdigstillelse av nødvendige tilpasninger/presentert løsning
 • Forslag til videre fremgang
Innhold og pris
 • 4-8 timer workshop
 • Inkluderer for- og etterarbeid
 • Pris avtales mellom kunde og Computas


Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Preben Huseby

Trykk her for kontaktskjema