Hvorfor sky?

Moderne virksomheter må ha et kontinuerlig fokus på innovasjon for å være konkurransedyktige og effektive. Nye IT-løsninger tas i bruk i et marked hvor utviklingen går i en rasende fart. Brukerne stiller krav til tilgjengelighet og brukervennlighet. IT blir i større og større grad en strategisk differensiator som skiller de selskapene som lykkes fra de som stagnerer og forsvinner.

Er du nysgjerrig på det Computas kan tilby? Nøl ikke med å ta kontakt

Fleksibilitet som konkurransefortrinn

Stordriftsfordelene ved skybaserte løsninger og drift og de banebrytende teknologiske mulighetene som tilbys i skyplattformer som Microsoft Azure og Google Cloud Platform, gjør at selskaper nå i raskt tempo tar steget ut i skyen.

Det er utfordrende å følge utviklingen og kontinuerlig fornye applikasjonene for å maksimere verdien av IT. Mange opplever at de har en fragmentert og silobasert applikasjonsportefølje som er kostbar og vanskelig å endre i takt med nye behov i virksomheten og nye muligheter teknologien gir.

Det ligger et enormt potensiale i å ta i bruk nye innovative skytjenester fra aktører som Microsoft og Google. De som klarer å utnytte disse mulighetene best vil få et fortrinn i konkurransesituasjonen.

Computas er helt i front på teknologien på dette området og er både Microsoft Gold Partner og Premier Google Cloud Partner. Vi har også rådgivere med ekspertise på metodikk og innovasjonsprosesser. Vi har erfaring med flere veier til skyen i samarbeid med våre kunder i privat og offentlig sektor: Migrering av eksisterende løsninger til skyen (lift and shift) og utvikling av skybaserte løsninger skreddersydd kundens behov, samt uttak av de teknologiske og innovative mulighetene som ligger i skyplattformene.

Gevinster ved å flytte ut i skyen

  • Fleksibilitet – Skalerbar kapasitet som tilpasses ditt behov.
  • Kostnader – Pay per use – Ingen investeringer up front. Du betaler kun for det du bruker.
  • Innovasjon – Tilgang til et stort antall verdiøkende tjenester innen områder som dataanalyse, AI og maskinlæring.
  • Tilgjengelighet – State of the art infrastruktur og tjenester med tilnærmet 100% oppetid
  • Sikkerhet – Ingen lokale aktører har ressurser til å etablere Infrastruktur og tjenester med tilsvarende nivå av sikkerhet.

Portrettbilde av Rune Hagbartsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Rune Hagbartsen