Viderekommende på AI

Virksomheter som har kommet i gang med maskinlæring kan kategoriseres som viderekommende innenfor AI.

Hva kjennetegner disse virksomhetene?

Disse virksomhetene har kommet i gang med bruk av språkmodeller og maskinlæring med egne data, og har kanskje litt intern kompetanse på området. De benytter foundation-modeller fra en av de store tek-gigantene (Google eller Microsoft) og bruker AI og maskinlæring for å forbedre eller effektivisere deler av virksomheten sin. Hvor avanserte disse modellene er og hvor stor del av virksomheten som påvirkes av disse kan i stor grad variere fra virksomhet til virksomhet.

AI Discovery Workshop

Mulighetsrommet ligger i krysningen mellom teknologi og business. Gjennom vår AI Discovery Workshop har vi hjulpet en rekke virksomheter med å knytte AI-teknologi opp mot deres forretningsbehov.

Les mer her!

AI-rådgivning fra Computas

Computas har jobbet med AI siden 1985. Vi kan bistå med kompetanse, både tverrfaglige team og enkelt-konsulenter som kan bistå med å videreutvikle og skalere opp din eksisterende AI-løsning.

Les mer her!

Utforsk Vertex AI fra Google

Vertex AI er en plattform fra Google Cloud hvor de har samlet sine AI-produkter og tilhørende verktøy. Gjennom plattformen kan utviklere bygge, distribuere og håndtere maskinlæringsmodeller (LLM’er), blant annet modeller for generativ AI. Vertex AI gir virksomheten tilgang til rekke AI-modeller (også kalt foundation-modeller) og forvaltede verktøy som gjør at man enkelt kan bygge og ta i bruk applikasjoner. For de som har behov for å bygge egne generative AI-tjenester er det også fullt mulig å gjøre dette basert på de samme modellene. 

Les mer her!