After Hours: Kode med mening

19. Oct 16:30-21:00

Computas Trondheim – DIGS, Krambugata 2, 7011 Trondheim

Tradisjon tro engasjerer Computas seg i TV-aksjonen! Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Onsdag 19. oktober inviterte vi til vår første After Hours hjemme hos oss på DIGS i Trondheim, hvor vår nyetablerte Computas-enhet holder til! En hyggelig kveld med fag, lek og moro – både for de med og uten kode-erfaring.

Faglig program

Kl. 16.30 – 17.00
Mat, forfriskninger og mingling

Kl. 17.00 – 17.30
Velkomst og introduksjon til kveldens tema
TV-aksjonen & Computas gir en velkomst og introduksjon til kveldens tema

Kl. 17.30 – 18.00
Kan en ny digital løsning rekruttere flere frivillige for TV-aksjonen?
De frivillige er en viktig ressurs for TV-aksjonen hvert eneste år. De er med på å rekruttere og organisere bøssebærerne. For TV-aksjonen er det en utfordring å få nye frivillige til å melde seg, så vell som bøssebærere. Kan en ny og enklere løsning for registrering løse dette? Kristin Aune og Oscar Bergan, to av årets sommerstudenter, vil fortelle om løsningen de var med på å lage i sommer – som nå er live på blimed.no/frivillig.

Kl. 18.00 – 20.00
Workshop: Kode med mening
«Kode med mening» er en workshop med fokus på å løse oppgaver knyttet til store og små utfordringer for TV-aksjonen. For hver oppgave som løses, donerer Computas en sum penger til TV-aksjonen. Du skal med andre ord ikke bare løse problemer, du er med på å samle inn penger selv. Det blir noen kode-oppgaver der du må programmere litt for å løse de, men også noen tradisjonelle hjernetrim-oppgaver som skal kunne løses helt uten utvikler-erfaring. Det eneste du trenger for å være med er en datamaskin med en nettleser.

Kl. 20.00 – 21.00
Felles avslutning og sosialt

Leger uten grenser, lege hjelper et barn på legekontoret

Årets TV-aksjon

Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest og arbeidet med å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Det skal gis vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer. 

Det handler om små bidrag for å gjøre verden til et bedre sted

Trond Eilertsen, adm.dir.