After Hours

Teknologi med mening

20. Oct 16:30-21:00

Computashuset – Akersgata 35, 0158 Oslo

Tradisjon tro engasjerer Computas seg i TV-aksjonen! Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Torsdag 20. oktober inviterte vi til “Teknologi med mening” hjemme hos oss i Akersgata! En hyggelig kveld med fag, lek og moro – både for de med og uten kode-erfaring.

Faglig program

Introduksjon og felles foredrag

Kl. 16.30 – 17.00
Mat, forfriskninger og mingling

Kl. 17.00 – 17.45
Velkomst og introduksjon til kveldens tema
TV-aksjonen & Computas gir en velkomst og introduksjon til kveldens tema

Track 1: Forretning

18:00-18:30 Motvirke desinformasjon i humanitære operasjoner – hvordan kan smidig metode hjelpe?
Feilinformasjon og ryktespredning knyttet til helseområdet er et problem som feltarbeidere må håndtere konsekvensene av. COVID-19-krisen har bidratt til dette i sterkt økende grad. Gjennom et seks måneders prosjekt har Leger uten grenser ønsket å få mer innsikt i behovene til sine feltarbeidere, samt se på mulige løsninger på disse utfordringene. I foredraget vil de bl.a beskrive hvordan smidig metodikk er blitt benyttet for å jobbe smart og effektivt i prosjektet.

Jake Leyland (EN) – feltarbeider i Leger uten Grenser som har vært på oppdrag i blant annet Kongo. I dag jobber han som konsulent på kontoret i Oslo med helserelatert desinformasjon som påvirker humanitære operasjoner.

18:30-19:00 Kampen mot barneekteskap – kan digitalisering være løsningen?
650 millioner jenter over hele verden blir utsatt for barneekteskap. I hvilken grad kan digitalisering gi disse en bedre start på livet? I fjor gikk TV-aksjonen sin innsamling til Plan Norge, hvor temaet var kampen mot barneekteskap. Siden da har Plan kartlagt over 40 digitale løsninger – med potensiale for å forhindre barneekteskap. I dette bidraget får vi konkret innsikt i deres funn – og hvordan de jobber for å få gevinst og nytte gjennom digitalisering. Plan vil belyse hva som er utfordringer i denne type prosjekter mht brukeradopsjon og implementering, samt dele erfaringer som er inspirerende for andre som jobber med digitaliseringsprosjekter.

Alexandra Letelier – jobber som Program Advisor Youth Economic and Digital Empowerment i Plan International Norge og har lang erfaring med digitaliseringprosjekter i utviklingsland.

19:15-20:00 Fra 1 til 70 land – hvordan lagde vi verdens mest brukte datasystem for helseinformasjon
DHIS2 er verdens mest brukte datasystem for innsamling og bruk av helse-informasjon hvor utviklingen av systemet er koordinert av HISP-senteret ved Universitetet i Oslo. Det er primært brukt for å støtte planlegging av offentlige helsetjenester i det globale sør. I presentasjonen får du vite hvordan et lite utviklingsprosjekt i Sør-Afrika på 1990-tallet, har blitt til et globalt prosjekt med implementasjoner i mer enn 70 land. Hva bør man tenke spesielt på i slike prosjekter og hva kan våre digitaliseringsprosjekter her hjemme lære av deres fremgangsmåte? Og hvordan er utsiktene for innovasjon og digitalisering i utviklingsland gjennom denne plattformen?

Magnus Li – førstelektor og forsker ved Universitetet i Oslo og HISP-senteret. Har vært en del av DHIS2-prosjektet i omslag 8 år og involvert i prosjekter i blant annet Uganda, India og Mosambik. Leder DHIS2 design lab hvor vi utforsker hvordan vi kan styrke kapasitet for design, digital innovasjon, og digitalisering i DHIS2-prosjekter.

Track 2: Teknologi

18:00-20:00 Workshop: Kode med mening
«Kode med mening» er en workshop med fokus på å løse oppgaver knyttet til store og små utfordringer for TV-aksjonen. For hver oppgave som løses, donerer Computas en sum penger til TV-aksjonen. Du skal med andre ord ikke bare løse problemer, du er med på å samle inn penger selv. Det blir noen kode-oppgaver der du må programmere litt for å løse de, men også noen tradisjonelle hjernetrim-oppgaver som skal kunne løses helt uten utvikler-erfaring. Det eneste du trenger for å være med er en datamaskin med en nettleser.

Foredragsholdere: Jonas Winje, Sahand Johansen og Snorre Stenerud – våre tre fagnettverksledere for fagnettverk programmering .

Felles avslutning

Kl. 20.00 – 21.00
Lek med mening og mingling
Vi avslutter kvelden med uformell og hyggelig mingling, samt lek med mening. Spill kjempe-Jenga, Cornhole og masse annet gøy – og samle inn penger til TV-aksjonen. Vi garanterer en hyggelig kveld med nettverksbygging og god stemning!

Leger uten grenser, lege hjelper et barn på legekontoret

Årets TV-aksjon

Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest og arbeidet med å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Det skal gis vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer. 

Det handler om små bidrag for å gjøre verden til et bedre sted

Trond Eilertsen, adm.dir.