Confluence – optimaliser morgendagens arbeidsplass

Torsdag 2. september 2021, 09:00-10:00 (se opptak nedenfor)

Er din bedrift forberedt på den nye digitale og hybride arbeidshverdagen? l følge en fersk undersøkelse utført av Kantar og HR Norge vil 4 av 10 fortsette med hjemmekontor noen dager i uken, etter pandemien er over. Gode samhandlingsløsninger er avgjørende for at den hybride arbeidsplassen skal være velfungerende og fleksibel. Stadig flere virksomheter tar i bruk Atlassians populære wikibaserte samhandlingsverktøy – Confluence, for å samarbeide og dele informasjon effektivt.

Computas er Atlassian Platinum Partner og er overbevist om at virtuelt samarbeid kan løftes betraktelig med riktige metoder og verktøy. Torsdag 2. september fortalte Elvia om sine erfaringer og vi delte våre tips til hvordan du kan frigjøre uforløst potensiale ved å gjøre Confluence til kjernen i det virtuelle samarbeidet.

Faglig program

Kl. 09.00 – 09.15
Hvordan få maksimal utnyttelse av digitale samarbeidsformer?

Det sies at koronapandemien har medvirket til at vi har tatt sjumilssteg i digital transformasjon. Men er det egentlig digital transformasjon hvis vi sitter 8 timer per dag i videomøter og jobber i dokument-mapper som vi deler i skyen? Hvilken rolle spiller forvaltning av informasjon og opplæring av alle ansatte? Og hvor ligger ansvaret? Digitalisering handler ikke bare om verktøy, det handler om å tenke nytt om måten vi utfører arbeidet vårt på.

Portrettbilde av Ellen Daleng

Ellen Daleng er fagdirektør for arbeidsmetodikk i Computas. Hennes faglige teft og problemløsende blikk har reddet mange bedrifter i deres møte med modernisering. Med over 25 års erfaring fra IT-bransjen, har hun vært sentral i flere spennende prosjekter. Ellen bistår kunder i innføring av smidig tankesett, og er en erfaren Agile Coach.

Kl. 09.15 – 09.30
Kundecase: Confluence i Elvia

Hvordan har Elvia utnyttet Confluence på tvers av 20 team i sin nye leveranseorganisasjon? Hvilken effekt har dette gitt? Vi snakker med Tor Martin Karlsen og Erik Fillipsveen fra Elvia.


Kl. 09.30 – 09.45
Computas beste tips for å utnytte potensialet i Confluence!

Hvordan legge opp til god samhandling og effektivt teamarbeid i Confluence? Vi gir deg våre tips til hvordan bruke Confluence på best mulig måte.

Portrettbilde av Eivind Fjeld

Eivind Fjeld er en av Norges mest erfarne rådgivere innen Atlassian (Jira og Confluence). I over tjue år har han bistått i flere komplekse omstillingsprosjekt med sin ekspertise på smidig utvikling, hos blant annet DNB og NAV. Han bistår virksomheter og team med konfigurasjon av Jira og Confluence tilpasset organisasjonens arbeidsflyt og utviklingsmetodikk. 

Kl. 09.45 – 10.00
Q&A: spør ekspertene (send inn spørsmål v/påmelding eller underveis)