Confluence – optimaliser morgendagens arbeidsplass

Onsdag 1. september 2021, 09:00-10:00

Er din bedrift forberedt på den nye digitale og hybride arbeidshverdagen? l følge en fersk undersøkelse utført av Kantar og HR Norge vil 4 av 10 fortsette med hjemmekontor noen dager i uken, etter pandemien er over. Gode samhandlingsløsninger er avgjørende for at den hybride arbeidsplassen skal være velfungerende og fleksibel. Stadig flere virksomheter tar i bruk Atlassians populære wikibasert samhandlingsverktøy – Confluence, for å samarbeide og dele informasjon effektivt. Computas er Atlassian-gullpartner og er overbevist om at virtuelt samarbeid kan løftes betraktelig med riktige metoder og verktøy. I dette webinaret forteller en av våre kunder om sine erfaringer og vi gir deg våre tips til hvordan du kan frigjøre uforløst potensiale ved å gjøre Confluence til kjernen i det virtuelle samarbeidet.

Faglig program

TBA