Webinar: Bedre kontroll på timeføring og fakturering i monday.com

Lever din virksomhet av fakturerbare timer? Da kjenner dere kanskje på at effektiv tidsstyring er avgjørende, men også kan by på flere utfordringer. Hvordan legger man for eksempel til rette for enkel tidsregistrering for de ansatte? Hvor mye tid har vi brukt på et spesifikt prosjekt? Og har vi systemer på plass som snakker sammen, slik at vi slipper dobbelrapportering og manuell overføring av data?

Og mister man kontroll på timeføringen kan konsekvensene for eksempel være:

  • Unøyaktig fakturering
  • Tapte inntektsmuligheter
  • Mangelfull innsikt i tidsbruk eller gjenværende tid på en avtale
  • Dårlige prognoser på fremtidige inntekter

Sammen med Avisi Apps ser vi i dette webinaret på hvordan monday.com kan settes opp for å oppnå bedre kontroll. Avisi har utviklet monday-appen Tracket, som gjør det enklere for å registrere timer direkte i monday-plattformen.  Målet er å forenkle registrering av tidsforbruk per prosjekt eller kunde, noe som fører til forbedret presisjon i faktureringen og bedre rapportering på de parametrene virksomheten anser som viktige. Dette gir virksomheten god oversikt til enhver tid.

Webinaret passer for dere som lever av å fakturere timer til sine kunder – konsulentvirksomheter, advokater, markedsføringsbyråer osv.! Det kan også passe for dere som ikke nødvendigvis lever av å fakturere timer, men som likevel er opptatt av å ha kontroll på tidsforbruket på prosjekter. 

Webinaret gjennomføres på engelsk.

Registrer deg for å få tilsendt opptak av webinaret!

Trykk her dersom påmeldingsskjemaet ikke vises på din enhet.