3 konkrete eksempler på hvordan AI kan effektivisere din virksomhet

Blant organisasjoner som vurderer å bruke eller allerede bruker AI, tror 82 % at teknologien enten vil endre markant eller transformere bransjen. Likevel føler bare 15 % av virksomhetene at de har kunnskapen som trengs for å komme i gang med generativ AI.*

Morten Forfang er rådgiver og fagdirektør i Computas. Han har en doktorgrad i kunstig intelligens og lang erfaring med å hjelpe norske bedrifter med å ta i bruk AI. Han har forståelse for at det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne, samtidig er Forfang overbevist om at bedrifter som tør å satse på AI nå, vil tjene på det fremover: 

– Du kan si at AI har brutt gjennom en lydmur det siste året, det er et tog som nå beveger seg utrolig raskt, sier Forfang og legger til: 

– Det jeg kan si med sikkerhet, er at nær sagt alle organisasjoner kan dra nytte av AI. Spekteret er bredt – fra effektivisering av enkle arbeidsprosesser til innovasjon og nyskapning. Hvis man ikke har begynt enda, tror jeg det er viktig å komme i gang raskt for å høste erfaringer. Ledere som ikke gjør det risikerer å bli kjørt fra. Og takker nei til mulig økt lønnsomhet og verdiskapning, sier han.

Computas har allerede levert mange AI-prosjekter hos norske bedrifter. Basert på AI-ekspertens erfaringer fra disse, trekker han frem 3 konkrete eksempler på områder der bedrifter bør vurdere å ta i bruk AI.

1. Lag en egen bedriftsintern “ChatGPT”

Mange har lekt seg med chatGPT og opplevd hvor god den er på å formidle informasjon fra nettet som en naturlig dialog. De fleste bedrifter har mye intern informasjon som kan være krevende å finne frem i for egne ansatte, spesielt når en skal finne informasjon spredt på flere systemer. Det kan være for å produsere dokumenter og skriv, slå opp i personalhåndbøker, retningslinjer, dokumentarkiv og andre omfattende interndokumenter. De færreste har gode løsninger for å søke i denne informasjonen, spesielt dersom den er spredt i flere systemer. Forestill deg en skreddersydd chatGPT med tilgang til all denne interne informasjonen og som er spesialisert for å søke og formidle denne.

– Vi ser at flere og flere selskaper lanserer egne søkemotorer basert på generativ AI. Selv om det høres komplisert ut, så kan alle virksomheter relativt enkelt lage sine egne versjoner av ChatGPT, som er skreddersydd for selskapets behov, sier Forfang.

2. Skap gode kundeopplevelser og effektiv saksbehandling

Ved hjelp av generativ AI, kan bedrifter behandle saker og kunder raskere og mer effektivt. 

Et eksempel kan være bedrifter som får salgsordre på epost eller telefon og manuelt må omgjøre disse til strukturerte bestillinger. Ved hjelp av generativ AI, vil man raskt kunne hente ut og organisere hvem som bestiller, hva som bestilles, antall bestilte enheter og leveringstid osv. Når informasjonen er hentet ut fra salgsordren, kan den automatisk overføres videre til et ordresystem. 

Mange selskaper bruker chat i kundebehandling. Ved å implementere en anbefalingsmotor basert på generativ AI i chatbottene, vil kvaliteten løftes betydelig. Det er fordi generativ AI er i en helt annen liga enn tradisjonell maskinlæring på å forstå og tolke naturlig språk, sammenhenger og kontekst og vil i større grad kunne utnytte bedriftens kunnskapsbase for å gi kundene mer presise svar. 

Også i annen type saksbehandling, vil løsninger med generativ AI kunne spare bedriften for mye tid. Eksempler kan være IT-support, forsikringssaker og søknadsprosesser, hvor generativ AI raskt kan tolke og sortere henvendelser og foreslå løsninger. Hvis nødvendig kan saken automatisk sendes videre til riktig kontaktpunkt i bedriften. Det vil frigjøre tid hos sakbehandlerne til å håndtere og løse de mer komplekse sakene fremfor å administrere saksgangen. 

3. La AI bidra i overvåking og vedlikehold av fysisk infrastruktur

AI har en imponerende god evne til å tolke informasjon fra bilder. Derfor er teknologien godt egnet for bedrifter som har fysisk infrastruktur. Ved hjelp av AI-bildegjenkjenning kan virksomheter overvåke, predikere og varsle om uønskede hendelser og nødvendig vedlikehold på fysiske installasjoner. 

Et eksempel på hvordan dette gjøres i praksis, er selskaper som bruker droner eller andre roboter for å ta bilder av rør, avløp, master eller ledninger. Istedenfor at inspektører skal analysere timevis med video- og bildemateriale, vil en AI-løsning analysere innholdet og avdekke hvilke bilder de bør ta en nøyere titt på.

Morten Forfang, Fagdirektør i Computas. Foto: TU Media

Skap kobling mellom teknologi og forretning

Alle mulighetene med AI gjør at teknologien kan virke overveldende og det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Hvis din virksomhet er nysgjerrig på hvordan dere burde gå frem og hvilke lavthengende frukter dere kan implementere, kan en workshop med AI-ekspertene i Computas være til hjelp. Computas’ AI Discovery Workshop har hjulpet selskaper i en rekke forskjellige sektorer og bransjer med å kickstarte sitt AI-eventyr. 

– De som henvender seg til oss, kjenner sin egen virksomhet godt. Samtidig sliter de ofte med å se hvilke problemer de faktisk kan og bør forsøke å løse med AI, forteller Forfang og legger til:

– Det ligger stort potensial i å sette sammen de som har peiling på teknologi og de som kjenner virksomheten godt. 

Les mer om workshopen her.

AI-guide for ledere

Det er krevende å være leder når de teknologiske endringene er så omfattende og raske som nå. Google har utviklet et whitepaper der du som leder får en guide på hvordan du kan gripe de nye AI-mulighetene, spesielt med fokus på generativ AI. Guiden gir deg en konkret 10-trinns plan for å komme raskt i gang med implementering av AI på en ansvarlig og risikofri måte Den trinnvise oppskriften inneholder også KPI-er som kan brukes til å måle generativ AIs innvirkning på virksomheten, samt eksempler på bransjespesifikke bruksområder. 

Last ned whitepaperet her:

Klikk her dersom skjemaet ikke vises på din enhet!

Kilder:
* Google Cloud Gen AI Benchmarking Study, July 2023.