Fordeler ved migrering til Atlassian Cloud

mann hopper på joggetur ved sjøen

Atlassian har et mål om å bli en «sky først»-bedrift og investerer tungt i skyplattformen sin. Her vil du finne de nyeste egenskapene først. Her vil også brukeropplevelsen forbedres raskest, og tilfanget av apper vil på sikt bli størst på denne plattformen. 90% av Atlassians nye kunder velger Cloud, hvor det gis en lojalitetsrabatt på overgang til skyen. Blant annet tilbys det en gratis fornyelse av Server/DC for de som har behov for å kjøre disse i parallell samtidig som man jobber for å flytte seg over på den nye plattformen. Det kan se ut til at en verden der det er få hindringer for å jobbe i skyen kan komme fortere enn folk flest har antatt. Å begynne skyreisen din allerede i dag er kanskje ikke så dumt?

Fordeler ved å benytte Atlassian Cloud

  1. Økt hastighet: Det er enkelt å sette opp og kan skaleres kjapt.
  2. Forbedret produktivitet: Oppgraderinger skjer fortløpende på netter og i helger. På den måten kan teamene fokusere kun på arbeidsoppgaver som gir verdi for bedriften og kunder. 
  3. Reduserte administrasjonskostnader: Fysisk maskinvare, vedlikehold og andre skjulte administrasjonsgebyrer kan fort bli kostbart. Bedrifter kan spare mye på lavere infrastrukturkost ved å flytte til skyen.
  4. Skaler med trygghet: Kunder kan beskytte data med innebygd datasikkerhet, kontroller, gjenopprettingsverktøy og kryptering under transport og i hvile.
  5. Fremtidsrettet team: Teamene får øyeblikkelig tilgang til nyeste funksjoner, forbedringer og integrasjoner med andre ledende skysystemer, og kan få tilgang til prosjekter hvor som helst, på hvilken som helst enhet. Integrasjon med «Cloud-only»-verktøy som f.eks. Slack er intuitiv og enkel, og mengden integrasjoner øker raskt. 

Skybaserte løsninger prioriteres

Det siste året har bedrifter snudd seg rundt i rekordfart for å ta i bruk skybaserte løsninger. En undersøkelse Computas gjennomførte sammen med Norstat viser akkurat dette; Skybaserte løsninger har fått økt prioritet for mer enn en tredjedel av det norske næringsliv, som følge av koronapandemien. Verden har nådd et slags vippepunkt for sky, og de fleste bedrifter bruker allerede skyteknologi i en eller annen form. Atlassian bygger og designer en skyplattform med en ambisjon å tilby verktøy som passer for både store og små bedrifter. I perioden fremover legger de ekstra fokus på å tilrettelegge for at du skal kunne få en god migreringsprosess over i skyen. 

Det kan oppleves skummelt og krevende å begi seg ut på skymigrering uten å ha med seg den riktige kompetansen. Mange ser på migrering som et rent teknisk prosjekt hvor man flytter alt over i skyen i en stor eksport, for så å slette prosjekter og space som ikke skal migreres. Vår erfaring, derimot, er at det er store forskjeller mellom Server/datasenter og Sky, slik at det kan dukke opp noen utfordringer på veien. Gjennomføring av migrering er ikke nødvendigvis komplisert, men fremdeles en relativt tung prosess. Det foreligger nemlig ikke en automatisk systemstøtte for å sikre gjennomføring av god kvalitet. Skulle du ønske hjelp over i skyen, har vi bistått flere kunder allerede, og er klare for å hjelpe dere også. 

Det er verdt å merke seg at for enkelte er ikke sky et alternativ, og da er heldigvis datasenter et godt og sikkert alternativ. For både Cloud og Datasenter tilbyr Atlassian en suite av innovative produkter utviklet for å optimalisere alle former for samarbeid, i alle typer bedrifter. Computas er Atlassian Platinum Partner og har levert rådgivning for porteføljen i over 10 år. 

For norske bedrifter blir det stadig viktigere å opprette gode rutiner som tilrettelegger for samarbeid. Her forventes det ikke bare at samarbeid skal fungere godt internt, men det skal også fungere godt med eksterne kunder som skal oppleve bedriftene som helhetlige og en omforent samarbeidspartner. Hos Computas vet vi at mange bedrifter har store ambisjoner om å få til smidig samarbeid og DevOps, men sliter med å få det til å fungere i praksis. Computas ønsker å være en nær og tilgjengelig partner for våre kunder. Vi ønsker å hjelpe dere med å navigere i informasjonshavet, og å rådgi i god praksis og bruk rundt verktøy som legger til rette for dette.