Effektiviserer brukerstøtten med nye moderne systemer

Uloba har i mange år slitt med uegnede systemer for brukerstøtte og lokal serverdrift. Ved hjelp av Computas har organisasjonen nå fått på plass nye brukerstøttesystemer i skyen. Atlassian-programvaren Jira Service Management gir dem tilpasningsdyktige og fleksible verktøy. Det er viktig i en travel logistisk hverdag.

Organisasjonen Uloba er Norges største tilrettelegger av borgerstyrt personlig assistanse (BPA), og har omkring 8000 assistenter i jobb rundt omkring i landet.

På hovedkontoret i Drammen har Uloba en administrasjon på omkring 135 ansatte som tilrettelegger for assistentene og deres arbeid, samt håndterer det politiske påvirkningsarbeidet Uloba også utøver. For å kunne yte god brukerstøtte og levere gode samhandlingsløsninger til administrasjonen er Uloba avhengig av gode og universelt utformede digitale tjenester i skyen, i tråd med Ulobas IT-strategi.

– De gamle systemene vi hadde var rett og slett gått ut på dato og kunne ikke brukes av alle, og vi så at det var nødvendig med et realt løft for å henge med i utviklingen. Etter en god intern evalueringsprosess ble Jira valgt som tjeneste for brukerstøtte. Vi gikk deretter på leting etter en partner med kunnskap og kompetanse på Atlassian-produkter. Det fant vi i Computas, sier Tom Losnedahl, avdelingsleder IT i Uloba.

Vil gi alle en normal hverdag

Uloba er en organisasjon av, med og for funksjonshemmede. Avdelingslederen er på lik linje med alle som jobber i organisasjonen lidenskapelig opptatt av å kunne gi mennesker med funksjonsnedsettelser en så normal hverdag som mulig.

– Vi jobber for full likestilling, og kaller oss selv et frigjøringsverktøy heller enn en helsetjeneste. Det handler om folks verdighet, livskvalitet og selvbestemmelse. Da funker det ikke å tenke kun foretak, men om å klare å se menneskene. Vi må være en tilrettelegger og en partner, men vi jobber også politisk, sier Losnedahl.

Selskapet tilrettelegger i dag assistanse til funksjonshemmede med assistansebehov i rundt 180 av landets kommuner (arbeidsledere). Losnedahl poengterer at selv om Uloba bistår arbeidslederne med å finne assistenter, er det den enkelte arbeidsleder selv som bestemmer hvem de vil ansette.

– Assistenter er mennesker som skal inn i hjemmene til arbeidsledere for å bistå dem med praktiske oppgaver de ikke kan gjøre selv. Da er det viktig at man har en assistent som man selv føler seg komfortabel med, poengterer han.

Bygger stor kunnskapsbank

Med Atlassian-programvaren Jira Service Management kan Ulobas administrativt ansatte enklere få brukerstøtte og tilgang på informasjon. Programvaren brukes til bestilling av utstyr, tilganger og programvare, og til brukerstøtte, brukerveiledninger, rutiner og prosedyrer. Det gir også rom for de ansatte til å lete seg frem i tidligere saker for å se hvordan de har blitt løst.

– Når all historikken vår blir mer tilgjengelig så gir også dette de administrativt ansatte og IT-support-funksjonen en mye enklere hverdag med å håndtere problemløsing. Det kommer uten tvil til å effektivisere en stor del av arbeidet de gjør, sier Losnedahl.

De administrativt ansatte vil nå enklere kunne åpne, lukke og håndtere pågående saker. Programvaren sørger også for et avansert køsystem for henvendelser. Måten sakene løses vil så kunne implementeres i kunnskapsbanken.

– I tillegg kan man gjennom Jira Service Management bestille nytt utstyr, reiser, mat også videre. Vi har mange ansatte utenfor hovedkontoret i Drammen, og nå kan alle slike bestillinger gjøres på ett og samme sted, sier avdelingsledere.

En betydningsfull kunde

Stadig flere av Computas sine kunder ser behovet for gode Service Management-verktøy. Med sin tekniske og funksjonelle ekspertise på Atlassian-produkter, ble Computas en naturlig partner for Uloba. Det setter Atlassian-rådgiver i Computas, Kjetil Riise, veldig pris på.

– Vi var opptatt av å gi Uloba systemer som er brukervennlige, skalerbare og allsidige. Det har de fått med Jira Service Management. De vil også senere kunne bygge på dette systemet med andre Atlassian-verktøy, sier han.

Riise forklarer at ideelle organisasjoner får en betydelig rabatt på Atlassian-lisenser, noe som gir organisasjonene mulighet til å raskt få på plass solide, universelt utformede og effektiviserende løsninger til en god pris. Det finnes også mange muligheter for tilpasninger av Atlassian-produktene, og her bistår Computas. Riise ser frem til flere prosjekter med Uloba.

– De har vært en veldig meningsfull kunde å jobbe med, og det er ekstra givende når vi ser at arbeidet vårt kan bidra til likestilling og livsutfoldelse for funksjonshemmede i Norge. Vi gleder oss til å være en partner for Uloba på fremtidige Atlassian-prosjekter, avslutter han.

Teknologien vi brukte

  • Jira Service Management i Atlassian Cloud
  • Confluence i Atlassian Cloud

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Preben Huseby