Fire grunner til å bruke Jira Service Management

Mann jobber på PC

Jira Service Management (tidligere: Jira Service Desk) er en portal som brukes for å håndtere interne og eksterne henvendelser. Det kan dreie seg om alt fra spørsmål fra kunder, til kollegaer som mangler en tilgang eller har saker de trenger hjelp til å løse. Med et effektivt system for håndtering av slike utfordringer, vil du bruke mindre tid på å løse problemer og mer tid på å skape, forske, utvikle og levere resultater.

Er du ennå ikke overbevist? Her finner du fire gode grunner til at det vil lønne seg å ta i bruk Jira Service Management.

1. Få en oppdatert oversikt over alle forespørsler

Tradisjonelt sett har Jira Service Management vært brukt til brukerstøtte og innmelding av bugs og feil. I realiteten kan programvaren brukes til langt mer enn det. Våre Atlassian-eksperter ser at Jira Service Management brukes til alt fra tekniske forespørsler til å løse HR- og personalsaker. Det finnes så å si ingen grenser for hvordan du kan få støtte til å automatisere og korte ned tiden det tar å behandle en forespørsel.

2. Opprett et felles kontaktpunkt

Ved å ha en service desk som bemannes av mer enn en person sikrer dere at saker ikke blir liggende uløst i en e-postinnboks dersom mottakeren er på ferie eller av andre årsaker ikke er tilgjengelig for å ta tak i saken. På den måten oppnår man et felles kontaktpunkt. Dette er en veldig enkel, men samtidig uhyre god måte å organisere sakshåndtering i en bedrift på.

Vedkommende som har meldt inn en sak kan få automatiske oppdateringer på hvor i prosessen den innmeldte saken er. På den måten ser innmelder hvorvidt en sak har blitt tatt tak i, hvor i prosessen den befinner seg, og når den er løst. Du kan selv velge om brukeren skal forholde seg til en portal eller om vedkommende også kunne sende e-poster som deretter rutes inn i portalen.

3. Skap gode rutiner og prosesser

Ineffektivitet og mangel på gode systemer gjør enhver bedrift langt mindre produktiv enn den trenger å være. For mange vil løsningen være å opprette gode rutiner og hensiktsmessige prosesser. Selv om dette ikke er like enkelt gjort som sagt, finnes det løsninger som gjør endring mulig for alle bedrifter og organisasjoner.

Løsningen er Jira Service Management. Programmet byr på en løsning fordi det gjør det mulig å arbeide i henhold til ITIL (IT Infrastructure Library). ITIL er et sett med prinsipper som bidrar til å skape gode arbeidsprosesser og smidige rutiner. Dersom bedriften jobber etter et regelverk som er heftet på ITIL-prinsipper vil det bli enklere å opprettholde en veldrevet IT-avdeling.

I Jira Service Management er standardfunksjonaliteten ITIL-kompatibel. Dermed vil det å bruke programmet kunne hjelpe deg i gang med å skape de gode og hensiktsmessige arbeidsprosessene dere trenger for å bli en effektiv, smidig og produktiv bedrift.

4. Sørg for en forbedret kundeopplevelse

Når fordelingen av arbeidsoppgaver og ansvarsområder går som en lek, kan du bruke mer tid på det som er din kjerneoppgave. Endringer forespurt i Jira Service Management kan automatisk videresendes inn i prosjektenes backlog. I tillegg kan du bruke tidligere innmeldte og løste saker til å bygge en selvbetjeningsløsning. Det betyr at du for eksempel kan gi kundene dine raskere og bedre service ved å korrigere feil og endringer raskere, samt at brukeren også kan finne svar på egenhånd.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Preben Huseby