På tide å gjøre noe med dårlig Service Management?

Service Management er et begrep som omhandler håndtering av interne og eksterne henvendelser. Det kan dreie seg om alt fra spørsmål fra kunder, til kollegaer som mangler en tilgang eller har en sak de trenger hjelp til å løse.

Med et effektivt system for håndtering av slike henvendelser vil virksomheter få bedre oversikt over henvendelser, bruke mindre tid på å løse disse og mer tid på å kjerneoppgavene sine. I tillegg vil man kunne skape en bedre opplevelse både for interne og eksterne kunder.

Det trenger ikke å ta lang tid!

Nye systemer forbindes ofte med tidkrevende implementering, spesielt når ulike avdelinger i virksomheten har sine unike behov. Med ferdige moduler som er skreddersydd for de ulike funksjonene i en organisasjon kan Computas enkelt hjelpe deg med å få på plass en servicedesk. Modulene kan selvsagt skreddersys ved behov.

Vi tilbyr blant annet ferdige moduler til følgende avdelinger:

  • Kundeservice
  • IT
  • Marked
  • Økonomi
  • Legal
  • HR

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet under, så kontakter jeg deg på e-post!