Atlassian-kurs: Jira Service Management

Hvordan kan du legge opp til god samhandling og effektiv brukerstøtte i din bedrift? Kursene gir deg et godt grunnlag i å forstå hvordan Jira Service Management (tidligere: Jira Service Desk) henger sammen og løfter opp gode praksiser på bruk. Målet er at din bedrift og ditt team kan bli mer effektive ved å bruke mindre tid på forvirrende prosesser og uoversiktlige rutiner, og mer tid på kjerneoppgaver.

Hos oss kan du ta kursene enten som standard klasseromskurs eller bedriftsinterne kurs. Vi tilbyr en rekke kurs innen Atlassian-porteføljen fra sertifiserte rådgivere med lang bransjeerfaring. De vil dele mengder av tips for beste praksis med kursdeltakerne.

Jira Service Management for agenter

Typiske deltagere: Prosjektledere, teamledere og andre som vil ha en aktiv rolle med å besvare og følge opp kundehenvendelser.
Varighet: 1/2 dag

Jira Service Management for agenter er kurset for deg som har noe kjennskap til og har tidligere jobbet i Jira Service Management. Som agent er du ansvarlig for å motta og behandle henvendelser. Dette kurset er for deg som trenger å lære mer om hvordan en administrerer og jobber i løsningen som agent. Kurset tar en grundig gjennomgang av hvordan funksjonaliteter i et Service Desk prosjekt henger sammen. Med innsikt i hvordan nye prosjekter opprettes og konfigureres, samt hvordan du som agent kan justere oppsettet i det enkelte prosjekt basert på behov, vil du få tips om beste praksis og ikke minst vil du få et godt grunnlag for å tilpasse dine Jira Service Management prosjekter til å matche behovene i ditt team. Du vil også få opplæring i hva du som agent kan justere og oppdatere i kundeportalen.

Innhold i kurset:

Etter gjennomført kurs vil du med nyfunnet trygghet kunne ta rollen som Agent i Service Desk. Du vil vite hvordan å benytte avansert funksjonalitet spisset til ditt prosjekt eller teams behov. Du vil i kurset øve med praktiske oppgaver.

Beste praksis i konfigurasjon av Service Desk-prosjekter: Forespørselsstyper (request types), Arbeidskøer (queues), Kommunikasjon med kunde, Arbeidsflyt

Hva er Service Level Agreements (SLAer)

Hvordan bygge rapporter spesifikt for ditt behov

Avansert søk med JQL inkludert funksjoner, datofelt og saksstatuser

Konfigurasjon av dashbords for prosjekt eller team

Forstå og definere behov for notifikasjoner: Abonnement på filtre

Administrere brukere og kunder inn i roller, implikasjoner for brukerrettigheter og tilganger


Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Preben Huseby

Jira Service Management for administrator

Typiske deltagere: Erfarne Jira-brukere som skal administrer Service Desk i egen organisasjon
Varighet: 1 dag

Jira Service Management for administrator er kurset for deg som er en erfaren bruker av Jira Service Management, men som trenger å lære mer om hvordan kundeportal, Service Desk spesifikk funksjonalitet og Jira som helhet konfigureres. Kurset tar en grundig gjennomgang av hvordan alle funksjonaliteter henger sammen slik at du får en solid verktøykasse å ta med deg videre. Med innsikt i hvordan byggeklossene kan kobles, hvordan Request types, arbeidskøer og Service Level Agreements kan konfigureres med tips for beste praksis, vil du få et godt grunnlag til å tilpasse verktøyet til å matche behovene i din bedrift og team.

Innhold i kurset:

Etter gjennomført kurs vil du ha detaljert kunnskap om hvordan konfigurere Jira Service Management prosjekter basert på god praksis. Du vil kjenne til hvilke tilpasninger som må, kan og også ikke bør utføres for å sikre en fremtidsrettet og lett vedlikeholdbar Jira Service Management-instans. Du vil ha detaljert kunnskap om brukergrupper, prosjekt- og kunderoller og hvordan administrere brukertilgang og -rettigheter i Jira Service Management generelt og prosjekter spesielt. Målet med kurset er at du sitter igjen med kunnskap og ferdigheter til å benytte alle byggeklosser for å etablere et brukervennlig oppsett spisset til din bedrifts behov. Service Desk spesifikk funksjonalitet, slik som forespørselstyper (request types), arbeidskøer og kommunikasjon med kunder vil bli gjennomgått i detalj, samtidig som at du vil få detaljert kunnskap om hva Service Level Agreements (SLA) er og hvordan du kan bygge rapporter som dekker ditt behov. Du vil øve i kurset med praktiske oppgaver.

Dyptgående kunnskap og praktiske oppgaver med alle byggeklosser i Jira Service Management: Sakstyper og hvordan etablere nye, Skjermbilder og hvordan etablere nye. Inkludert skjermbilder i arbeidsflyt, Opprette egendefinerte felt, Arbeidsflyt, enkle og avanserte. Implikasjoner for prosjektadministratorer og sluttbrukere, Opprette automasjons-regler.

Diskusjon og opprettelse av arbeidsprosesser for kundehenvendelser og knytte disse til sakstyper, statuser og arbeidsflyt

Hvordan opprette forespørselstyper (request types), arbeidskøer og Service Level Agreements (SLAer) dekkende for organisasjonens og kundenes behov

Hvordan etablere nye Jira-prosjekter, når og hvordan etablere gjenbruk på tvers: Feltkonfigurasjon, Skjema for prioritet (priority schemes), Globale roller og grupper, hvordan tilordne brukere inn i disse

Etablere tilgangsoppsett og saks-sikkerhetsoppsett (issue security schemes)

Etablere notifikasjonsskjema tilpasset din bedrift

Beste praksis for effektivt vedlikehold av Jira Service Management for å sikre god ytelse