Smidigere samarbeid med Confluence

Fire personer som knyttenevehilser

For norske bedrifter blir det stadig viktigere å opprette gode rutiner som tilrettelegger for samarbeid. Det forventes dessuten at samarbeidet ikke bare fungerer godt innad i bedriften; eksterne kunder skal også oppleve bedriften som en helhetlig og omforent samarbeidspartner.

Hos Computas vet vi at mange bedrifter har store ambisjoner om å få til smidig samarbeid og DevOps-prosjekter, men sliter med å få det til å fungere i praksis. Derfor har vi utviklet spesialkompetanse på rådgivning og bruk av Atlassian-produkter som Confluence og Jira.

En felles sannhet

Nøkkelen til et godt samarbeid og en smidig arbeidshverdag er et felles kunnskapsgrunnlag. Hver og en av dine kollegaer sitter på store mengder kunnskap og kompetanse. Denne kompetansen er enda mer verdifull for bedriften om den er tilgjengelig for så mange som mulig.

I Confluence får du muligheten til å dele kunnskap og ha felles metodikk på tvers av prosjektene i virksomheten. All dokumentasjon og metodikk finnes på samme sted, og dette hjelper deg til å bruke suksessoppskriften din flere ganger. Samler du prosjektplanlegging, møtenotater, produktkrav og markedsføringsplaner på ett og samme sted vil det ikke lenger være tvil om hva som er siste versjon eller om hva som har blitt foreslått eller vedtatt.

Ved å gjøre samme informasjon tilgjengelig for alle sørger bedriften for å ha en felles sannhet. Confluence gjør det enkelt å finne frem til denne informasjonen, samtidig som det er mulig for dere å holde den oppdatert ved at dere kan redigere, kommentere og samarbeide.

Møte mellom IT-verden og norske bedrifter

I Computas er vi aktive innen flere bransjer og flere typer av IT-prosjekter. Vi bidrar til at Hafslund går fra å være en nettgigant til å bli en IT-gigant. Vi hjelper Brønnøysundregistrene med å bli en av landets første offentlige aktører på en allmenn skyløsning. Men vi hjelper også bedrifter med å håndtere mer praktiske utfordringer, som å finne gode rutiner for samarbeid, dokumentasjon og deling av kunnskap.

Vi hjelper bedrifter med å enten komme i gang med eller optimalisere bruken av Confluence. Da får vi en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan ulike bedrifter i de forskjellige bransjene arbeider, hva de har behov for, og hva som skal til for at de blir enda bedre enn de er i dag. Vi hjelper kundene våre med å forstå hva som er «best practice» gjennom rådgivende workshops. Slik at vi sammen kan tegne en god informasjonsarkitektur som støtter opp om organisasjonens mål.

Hvordan gjør vi det?

Computas er Platinum Partner hos Atlassian. Våre spesialister hjelper norske bedrifter med å komme i gang med og optimalisere bruken av Confluence. Vi tilbyr to ulike kurs i Confluence, et for nye brukere og et for mer avanserte brukere og administratorer.

For de aller fleste bedrifter vi er i kontakt med, oppstod problemene da Confluence utvidet seg ukontrollert og uten gode retningslinjer for bruk til stede. Uten en grunnleggende struktur og en god plan for informasjonsforvaltning blir det vanskelig for andre å finne informasjonen som produseres og ligger tilgjengelig i Confluence. Når bruken øker uten en fundamental struktur kan være vanskelig for andre å finne frem til riktig informasjon.

I mange tilfeller er det her Computas kommer inn. Vi har laget et sett med retningslinjer og har sterk kompetanse på informasjonsstruktur og hvordan Confluence burde bygges opp og brukes. Vi hjelper også bedrifter med å identifisere hvem hos kunden som faktisk burde eie disse produktene. Slik at ansvaret for programvaren tildeles de rette personene, både når det kommer til innhold, samt teknisk konfigurasjon.


Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Preben Huseby

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Irina Bulf