Atlassian-kurs: Jira

Hvordan legge opp til god samhandling og effektivt teamarbeid i Jira? Kursene gir deg et godt grunnlag i å forstå hvordan Jira henger sammen og løfter opp gode praksiser på bruk – fra store prosjekter til små arbeidsoppgaver.

Hos oss kan du ta kursene enten som bedriftsinterne kurs i klasserom, bedriftsinterne kurs via nett eller som nettbaserte felleskurs. Vi tilbyr en rekke kurs innen Atlassian-porteføljen fra sertifiserte rådgivere med lang bransjeerfaring. De vil dele mengder av tips for beste praksis med kursdeltakerne.

Jira for nye brukere

Typiske deltagere: Grunnleggende/Nye brukere
Varighet: 1/2 dag

Kurset er for deg som trenger å lære mer om grunnleggende funksjonalitet i Jira. Kanskje er du ny i et team som benytter verktøyet eller skal Jira innføres som prosjektverktøy, og hele teamet trenger derfor en innføring i hvordan man kan jobbe effektivt? Kurset gir en grundig innføring i hvordan Jira fungerer og hva de ulike funksjonalitetene betyr. Med innsikt i dette, samt tips for beste praksis, vil du få en kickstart i din Jira-karriere.

Innhold i kurset:

Etter gjennomført kurs vil du oppleve trygghet i å bruke Jira i ditt daglige arbeid. Du vil vite hvordan du gjenfinner saker og hvordan du kan samhandle med dine kolleger om oppgaver. Du vil i kurset øve med praktiske oppgaver.

Etablere generell basiskunnskap om basis Jira-funksjonalitet: sakstyper, skjermbilder, felter, arbeidsflyt

Etablere generell kunnskap og bruk av KanBan og Scrum boards

Hvordan få unna arbeidsoppgaver: Sette ansvarlige på oppgaver, Oppdatere saker, Samhandling med kommentarer

Søk i Jira – basissøk

Bruke dashbord for å få oversikt


Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Preben Huseby

Trykk her for kontaktskjema

Jira for avanserte brukere

Typiske deltagere: Erfarne Jira-brukere som ønsker avansert kunnskap om konfigurering
Varighet: 1/2 dag

Jira for avanserte brukere er kurset for deg som har noe kjennskap til og har tidligere jobbet i Jira, men som trenger å lære mer om hvordan prosjekter kan administreres. Kurset tar en grundig gjennomgang av hvordan funksjonaliteter i et prosjekt henger sammen. Med innsikt i hvordan nye prosjekt opprettes og konfigureres, så vel som tips for beste praksis, vil du få et godt grunnlag til å tilpasse dine Jira-prosjekt til å matche behovene i ditt team.

Innhold i kurset:

Etter gjennomført kurs vil du med nyfunnet trygghet kunne ta rollen som prosjekt- eller teamleder. Du vil vite hvordan å benytte avansert Jira-funksjonalitet spisset til ditt prosjekt eller teams behov. Du vil i kurset øve med praktiske oppgaver.

Beste praksis i konfigurasjon av prosjekter: Sakstyper, Skjermbilder, Egendefinerte felt, Arbeidsflyt

Avansert søk med JQL inkludert funksjoner, datofelt og saksstatuser

Konfigurasjon av dashbords for prosjekt eller team

Konfigurasjon av scrum og kanban boards

Forstå og definere behov for notifikasjoner: Abonnement på filtre

Administrere brukere inn i prosjektroller, implikasjoner for brukerrettigheter og tilganger

Rapporter


Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Preben Huseby

Trykk her for kontaktskjema

Jira for administrator

Typiske deltagere: Erfarne Jira-brukere som skal administrere Jira i egen bedrift
Varighet: 1 dag

Jira for Administrator er kurset for deg som er en erfaren bruker av Jira, men som trenger å lære mer om hvordan Jira konfigureres. Kurset tar en grundig gjennomgang av hvordan alle byggesteinene i Jira henger sammen; skjema, arbeidsflyt, oppgavetyper, felter, skjermer, og roller. Med innsikt i hvordan dette kobles, og tips for beste praksis, vil du få et godt grunnlag til å tilpasse verktøyet til å matche behovene i din bedrift og team.

Innhold i kurset:

Etter gjennomført kurs vil du ha detaljert kunnskap om hvordan konfigurere Jira prosjekter basert på god praksis. Du vil kjenne til hvilke tilpasninger som må, kan og også ikke bør utføres for å sikre en fremtidsrettet og lett vedlikeholdbar Jira-instans. Du vil ha detaljert kunnskap om brukergrupper, prosjektroller og hvordan administrere brukertilgang og -rettigheter i Jira generelt og prosjekter spesielt. Målet med kurset er at du sitter igjen med kunnskap og ferdigheter til å benytte alle byggeklosser for å etablere et brukervennlig oppsett spisset til din bedrifts behov. Du vil øve i kurset med praktiske oppgaver.

Dyptgående kunnskap og praktiske oppgaver med alle byggeklosser i Jira: Sakstyper og hvordan etablere nye, Skjermbilder og hvordan etablere nye. Inkludert skjermbilder i arbeidsflyt, Opprette egendefinerte felt, Arbeidsflyt, enkle og avanserte. Implikasjoner for prosjektadministratorer og sluttbrukere

Utviklingsprosesser og hvordan koble disse til sakstyper, saksstatuser og arbeidsflyt

Hvordan etablere nye Jira-prosjekter, når og hvordan etablere gjenbruk på tvers

Feltkonfigurasjon: Skjema for prioritet (priority schemes), Globale roller og grupper, hvordan tilordne brukere inn i disse

Etablere tilgangsoppsett og saks-sikkerhetsoppsett (issue security schemes)

Etablere notifikasjonsskjema tilpasset din bedrift

Beste praksis for effektivt vedlikehold av Jira for å sikre god ytelse


Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Irina Bulf

Trykk her for kontaktskjema