IT-sikkerhet

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor nye og ukjente trusler og muligheter. Mangelfull IT-sikkerhet koster samfunnet store beløp og resulterer i tap av konkurranseevne, trygghet, omdømme og tillit for norske bedrifter og norsk offentlig sektor. Ved å benytte Computas sin rådgiving og tjenesteutvikling får du bistand til å implementere sikkerhet i tjenestene dine fra start.