Hvorfor modernisere?

Selskap i alle størrelser sitter med utfordringer knyttet til modernisering av sin IT portefølje, det være seg hardware eller software. Mange har høye kostnader knyttet til drift, lisenser, fornying av hardware etc. Samtidig øker presset fra en rekke hold om å modernisere, effektivisere, kutte kostnader, øke takten i utvikling av ny funksjonalitet. Totalt står mange overfor svært komplekse problemstillinger og ofte en følelse av maktesløshet. 

Hvorfor er modernisering så vanskelig? Ofte får man en følelse av at når man logger på sine fagsystemer går man 20-30 år tilbake i tid sammenlignet med appene du bruker hver dag på smarttelefonen. Det er noen grunner til det. Kort fortalt ligger utfordringene i fravær av standardisering og en manglende helhetlig strategi innen utvikling og innkjøp av systemer som hos mange har ført til en kompleks versjonsmatrise av programvare og forretningskritiske systemer som til slutt ofte er sterkt påvirket av kostbare lisensregimer. 

Google Anthos og Microsoft Arc er viktige verktøy for å løse opp i utfordringene som er pekt på her. Man ønsker for det første å gi et visuelt uttrykk for alle systemer man har on-premise eller i skyen. Man ønsker bidra til standardisering slik at man utvikler stadig mer funksjonalitet på samme versjon og samtidig øke sikkerhet og en hensiktsmessig flytting av workloads til skyen (ikke alt skal flyttes til skyen). Man ønsker å bidra til mer ressurser til går til å utvikle forretning framfor administrasjon og at det skal skje på en iterativ måte med så lav risiko som mulig. Og ikke minst ønsker man å bidra til en sikker prosess.

Hybrid infrastruktur 

Hybridsky er både en god måte å effektivisere infrastrukturen når ikke alle komponentene egner seg for å flyttes til skyen og danner ofte grunnlaget til en roadmap som stegvis tar i bruk skytjenester på en hensiktsmessig, kostnadseffektiv og med lav risiko. 

En hybrid sky er et databehandlingsmiljø som kombinerer en offentlig sky og en lokal infrastruktur ved å tillate at data og programmer deles mellom dem. Med en hybridsky kan man beholde deler av IT infrastrukturen i lokale datasentre og flytte deler av det i skyen. En hybrid sky gir organisasjonene flere utrullingsalternativer og større fleksibilitet til å skalere databehandlingsressurser og dra nytte av skyinnovasjonen samtidig som de tilbyr interoperabilitet med det lokale miljøet. Det kan være mange årsaker til at en organisasjon velger en hybridskytilnærming, blant annet: 

  • For å overholde forskrifter og krav til datasuverenitet 
  • Få maksimalt ut av lokale teknologiinvesteringer
  • Håndtere workloads med lav ventetid 
  • Øke robustheten og forretningskontinuiteten i virksomheten.

Multi-cloud bruk av flere skyleverandører

Det er også mange organisasjoner bruker en skystrategi med flere skyleverandører for å oppnå større fleksibilitet og redusere risiko, dette kalles multicloud. Å velge riktig skytjeneste er ikke alltid så lett og noen ganger er den beste løsningen å bruke flere skyleverandører. 

Med en dedikert multicloud-strategi må IT-løsningen utvikles med tanke på dette, og kan derfor bare bestå av komponenter som er tilgjengelige på alle plattformene som skal brukes. Containerteknologi bør brukes (for eksempel Kubernetes, Docker, etc.) som gjør det mulig å pakke og kjøre systemer på samme måte uavhengig av skyleverandører. Bruk av flere skyer krever spesialkunnskaper for å forstå de ulike skyene, noe som blir utfordrende når selskaper står overfor en mangel på medarbeidere med skykompetanse.

Flere av våre kunder har en dediktert strategi om å benytte flere skyleverandører og vi har god kunnskap om hvordan man bør gå frem. Dette kan det være flere grunner til at man velger en multicloud strategi, blant annet: 

  • For å kunne benytte seg av de beste tjenestene til de enkelte oppgavene
  • For å unngå lock-in hos en skyleverandør
  • For å kunne flytte mellom skyplatformer og minimere driftsomkostningene 
  • For å oppnå maksimal stabilitet 

Computas Skykraft – veiviser 

Ønsker dere å komme igang med å modernisere deres IT infrastruktur? Rammeverket som vi kaller “Veiviser” gir oss og dere et godt utgangspunkt for å jobbe med videre fremdriftsplaner og sette fokus på det som er kritisk å dekke i deres skystrategi. Det gjennomføres da en enkel evaluering gjennom et spørreskjema. Basert på den informasjonen setter vi opp en 2-3 timers workshop der vi går mer i dybden på relevante områder. Dere får avslutningsvis en rapport der alt dette blir oppsummert, som dere kan benytte fritt videre i deres arbeid.

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen