Tjenestedesign

Tjenestedesign handler om å utvikle gode, brukerrettede opplevelser, på tvers av digitale flater, fysiske omgivelser og visuell kommunikasjon. Det kan være avgjørende for at virksomheten får mer fornøyde brukere og lojale kunder, samt færre feil og raskere prosesser. Computas sitter på spisskompetanse innen tjenestedesign, og har lang erfaring med å samarbeide med virksomheter for å utvikle løsninger som treffer sluttbrukerens behov.

Tjenestedesign er å utvikle, planlegge og strukturere tjenester som gir gode og meningsfylte brukeropplevelser. Tjenestene man lager etterstreber å være intuitive, brukervennlige, meningsfulle og trygge. For å kunne utvikle dette må man ta utgangspunkt i folks faktiske behov og adferd. Les mer om hvordan vi jobber med tjenestedesign i Computas her!

Vi hjelper deg med

  • Skaffe innsikt gjennom brukertesting og forstå brukernes og virksomhetens behov, samt sikre at alle har en god forståelse for konteksten
  • Utforske problemet og fasilitere tverrfaglige designprosesser gjennom kreative workshops, prototyping, design sprints
  • Utvikle gode, brukerrettede opplevelser, på tvers av digitale flater, fysiske omgivelser og visuell kommunikasjon
Portrettbilde av Ram Yoga

Vil du vite mer?

Har du flere spørsmål? Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Ram Yoga